A forint 11,53 sz�zal�kon �llt az intervenci�s s�v er�s oldal�n, 20 b�zisponttal er�sebben a cs�t�rt�ki helyzet�n�l. A bankk�zi devizapiacon p�nteken d�lut�n 249,70/90 forinton jegyezt�k az eur�t, mintegy 50 fill�rrel gyeng�bben a 250,25/50 forintos cs�t�rt�ki �rfolyamn�l.

A keresked�k viszonylag jelent�s forgalomr�l sz�moltak be, amit a 249,70 �s 250,95 forint k�z�tti sz�les s�vban ingadoz� �rfolyamok is gerjesztettek. A hull�mz� �rfolyamok a nap folyam�n t�bbsz�r is el�rt�k a k�t sz�ls� �rfolyamat. A forint er�s�d�s�t a piacon a k�z�p-eur�pai valut�k, k�l�n�sen a zloty er�s�d�s�vel magyar�zz�k.

A doll�r is sz�les hat�rok k�z�tt ingadozott, �s ism�t h�rom�ves m�lypontra esett a forinttal szemben: a d�lel�tti 203,20 forintos cs�csr�l 200,80 forintig gyeng�lt az amerikai fizet�eszk�z a v�rtn�l nagyobb j�niusi infl�ci�s adat d�lut�ni k�zz�t�tele ut�n. A z�r�skor el�rt 200,42/200,74 forintos �rfolyam kett� forinttal olcs�bb a 202,50/60 forintos cs�t�rt�ki kurzusn�l.

A forint er�s�d�se ellen�re a piacon �gy v�lik, hogy a jegybank Monet�ris Tan�csa a h�tf�i soros �l�s�n nem cs�kkent kamatot, m�g legal�bb egy havi infl�ci�s �s �llamh�ztart�si adatot megv�r a kamatv�g�s el�tt. A piacon a j�v� h�ten val�sz�n�leg a 249 forint/eur�s �rfolyamot tesztelik, �s nem kiz�rt, hogy a doll�r �rfolyama 200 forint al� s�llyed, az elemz�k szerint.