A Budapesti �rt�kt�zsde �s az SBB Solution Szolg�ltat� Rt. augusztus 8-ig meghosszabb�totta a k�rp�tl�si jegyek k�zponti let�ti �rz�s�re vonatkoz� meg�llapod�s�nak felmond�si idej�t. A k�rp�tl�si jegyek keresked�se j�lius 16-t�l folytat�dik a t�zsd�n - k�z�lte honlapj�n a B�T.

A P�nz�gyminiszt�rium �s a Keler K�zponti Elsz�mol�h�z �s �rt�kt�r Rt. augusztus 9-t�l biztos�tja a k�rp�tl�si jegyek k�zponti �rz�s�t. Az �tmeneti id�szakban a z�kken�mentes �tad�s �rdek�ben az SBB Solution Szolg�ltat� Rt. �s a B�T k�z�tt l�trej�tt, �s az SBB Rt. �ltal felmondott meg�llapod�s felmond�si hat�ridej�t cs�t�rt�k�n augusztus 8-�ig meghosszabb�tott�k.