2005. január 1-jétől a gyártó köteles a forgalomból kivont vagy kivonni szándékozott hulladékká vált gépjárművet (roncsot) visszavenni az utolsó tulajdonostól és az elérhető legjobb technika alkalmazásával olyan begyűjtőhálózatot szervezni, kialakítani és üzemeltetni, amely a hulladékká vált gépjárművek visszavételét - közúton legfeljebb 50 km-en belül - biztosítja. Szintén a gyártónak kell gondoskodnia a visszavett hulladéknak a bontóhoz eljuttatásáról és kezeléséről.

A visszavételi kötelezettség teljesíthető a gyártó saját telephelyén vagy szerződés alapján a forgalmazónál, a bontónál, a bontó nevében eljáró gazdálkodó szervezetnél (átvevő), illetve begyűjtőnél.

A gyártó és a forgalmazó a gépjármű értékesítésekor köteles a vásárlót tájékoztatni arról, hogy a ronccsá vált gépkocsit hol és milyen feltételekkel veszik vissza. Ezeket az információkat a lehetséges vásárlóknak is nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

A gyártó köteles az általa létrehozott és működtetett, illetve szerződésekkel kialakított visszavételi és kezelési rendszer meglétét és megfelelőségét a Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőségnek bejelenteni, valamint igazolni, hogy rendelkezik begyűjtőhálózattal, kialakította a díjmentes visszavétel feltételeit. Emellett le kell adnia az átvevők és bontók listáját és a hulladékkezelési engedélyének adatait. A Főfelügyelőség a bejelentések alapján nyilvántartásba veszi a gyártókat, illetve a gyártó kötelezettségeit átvállalókat, a velük szerződésben álló átvevőket és bontókat. A nyilvántartás alapján a Főfelügyelőség közzéteszi az átvevők névjegyzékét.

Azok a gyártók, amelyek 2005. június 30-ig nem tudják igazolni a visszavételi kötelezettség teljesítését biztosító begyűjtőhálózat megszervezését, számíthatnak arra, az illetékes közlekedési hatóság felfüggeszti a forgalmazási engedélyüket.

A gépjármű tulajdonosa köteles a forgalomból véglegesen kivonásra szánt, továbbá - amennyiben nem kívánja megjavíttatni - a biztosítók által külön jogszabályban meghatározott módon jelentésre kötelezett hulladékká vált gépjárművet a bontónak, a gyártónak vagy az átvevőnek átadni. Az átadás tényét igazoló bontási átvételi igazolás mindkét fél általi aláírását követően lehet átvezetni a járműnyilvántartásban a forgalomból való végleges kivonást. Az átvett roncsról úgynevezett bontási átvételi igazolást kell kiállítani a tulajdonosnak, az átvétel díjmentes akkor is, ha a roncs teljesen értéktelen. Átmeneti szabály, hogy 2007. január 1-jéig csak 2002. július 1-je után gyártott és érték nélküli gépjárműroncsot veszik át díjmentesen, az egyéb roncsokra a hulladékkezelés költségével arányos átvételi-kezelési díj számítható fel a tulajdonosnak.