Az Országgyűlés gazdasági bizottsága hétfői ülésén támogatta azokat a javaslatokat, amelyeket a költségvetési bizottság nyújtott be a jegybanktörvény módosításához. A módosítások szerint a Monetáris Tanács jelenleg legfeljebb 9 fős létszáma kettővel bővíthető, és akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább hét jelen van.

A javaslatok értelmében a jegybanktörvény hatályba lépésekor monetáris tanácsi tagsággal rendelkező jegybankalelnökök az eredeti megbízatásuk lejártáig megőrzik monetáris tanácsi tagságukat. A gazdasági bizottság támogatta azt az indítványt is, amely szerint Monetáris Tanács jelenlegi legfeljebb 9 fős létszáma kettővel bővíthető, hogy azok a jegybanki alelnökök, akik nem a monetáris politikáért felelnek, megbízatásuk lejártáig tagjai maradhassanak a testületnek.

A gazdasági bizottság azt a módosítást is támogatta, miszerint a jegybank elnökének rendelete esetében az igazságügy-miniszter véleményét nem kell kikérni. Ha az Országgyűlés elfogadja, megváltozik a Monetáris Tanács tagjainak kinevezési rendje is. Így a tagok közül négy fő kinevezésére, illetve felmentésére a javaslatot az MNB elnöke teszi meg, amelyet egyetértése esetén a miniszterelnök terjeszt a köztársasági elnök elé. A többi tag kinevezésére és felmentésére a miniszterelnök az MNB elnöke véleményének kikérésével tesz javaslatot a köztársasági elnöknek.

A Monetáris Tanács és a felügyelőbizottság tagjai megbízatásuk megszűnését követően három éven belül nem jelölhetők újra. A gazdasági bizottság többsége igennel szavazott arra a költségvetési bizottsági módosító indítványra is, amely szerint a Monetáris Tanács határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A jelenlegi hatályos törvény szerint a Monetáris Tanács akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább hét jelen van.

Ha a parlamenti képviselők többsége igennel szavaz, akkor módosul az MNB elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács meghatározó tagjainak, valamint a felügyelőbizottság tagjainak vagyonnyilatkozat-adási rendje is, a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra hozatalának joga átkerül a Miniszterelnöki Hivataltól az Országgyűlés hivatalához. A gazdasági bizottság többsége igennel szavazott Kóródi Mária szabaddemokrata képviselő módosítási javaslatára, amely szerint az MNB nem naponta, hanem csak hetente köteles az általa végrehajtott devizaműveletekről, valamint az arany- és devizatartalékokról a pénzügyminisztert tájékoztatni.

A módosító indítványokat mind a kormány, mind pedig az eredeti törvénymódosítást előterjesztő Göndör István (MSZP), Gedei József (MSZP) és Bőhm András (SZDSZ) képviselők támogatták.