Draskovics a t�zsd�n �nnepelte az �j BUX-cs�csot

2005.01.12. 17:43

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 173,29 pontos n�veked�ssel �jabb t�rt�nelmi cs�cson, 15 053,60 ponton z�rt szerd�n, a keddi z�r� �rt�khez k�pest ez 1,16 sz�zal�kos n�veked�s. A forgalom kiemelked�, 20,74 milli�rd forint volt, els�sorban a Molnak �s az OTP-nek k�sz�nhet�en. A p�nz�gyminiszter a t�zsdeeln�kkel �s a vez�rigazgat�val koccintott a j� teljes�tm�nyre.

A vezet� r�szv�nyek a Mat�v kiv�tel�vel er�s�dtek. Az OTP pap�rjai 5947 forinttal cs�cson z�rtak, forgalmuk meghaladta a 7 milli�rd forintot. A pap�rok �rfolyama 156 forinttal, 2,69 sz�zal�kkal emelkedett. A Mol-r�szv�nyekkel is jelent�s mennyis�gben, 6,6 milli�rd forint �rt�kben kereskedtek, a pap�rok �rfolyama szerd�n 11 925 forinton z�rt, ami 175 forintos, 1,49 sz�zal�kos n�veked�s. A Richter-pap�rok �rfolyama 185 forinttal, 0,76 sz�zal�kkal 24 385 forintra dr�gult, m�g a Mat�v-r�szv�nyek �ra 20 forinttal, 2,29 sz�zal�kkal 855 forintra gyeng�lt.

Draskovics a t�zsd�re ment �nnepelni

A m�sodik napja tart� jelent�s forgalom �s a megd�lt 15 ezer pontos BUX �lomhat�r a folyamatosan be�raml� k�lf�ldi t�ke eredm�nye, mondt�k a szak�rt�k. A szerdai index-cs�cs alkalm�b�l Draskovics Tibor p�nz�gyminiszter, Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti �rt�kt�zsde eln�ke �s Horv�th Zsolt, a B�T vez�rigazgat�ja egy�tt koccintott a B�T �s a t�zsdeindex 2004-es kiv�l� eredm�nyeire, a j�l indult �vkezdetre.

A B�T vezet�i a tal�lkoz�n rem�ny�ket fejezt�k ki, hogy a magyar mag�nbefektet�k is egyre ink�bb felismerik a r�szv�nyek fontos szerep�t a megtakar�t�sokon bel�l, �s a mostani index-cs�cs is arra �szt�nzi �ket, hogy megtakar�t�saik egyre nagyobb r�sz�t fektess�k r�szv�nyekbe.

A t�zsdei folyamatokat az a szerdai negat�v h�r sem zavarta meg, hogy a Fitch hitelmin�s�t� int�zet a hossz� lej�rat� magyar forint ad�ss�got "A plusz"-r�l "A" katag�ri�ba sorolta vissza. A vezet� pap�rokon k�v�l a Borsodchem-r�szv�nyekkel is jelent�s forgalmat bonyol�tottak le, ami a k�lf�ldi befektet�k kisebb pap�rok ir�nti fokoz�d� �rdekl�d�s�t jelzi. Az 1,4 milli�rd forint �rt�kben forg� Borsodchem-pap�rok �ra 100 forinttal, 5,43 sz�zal�kkal magasabban, 1940 forinton z�rt.

Az Antenna j� h�rre bukott nagyot

J� napja volt a Graphisoft- �s az Egis-pap�roknak is, a szoftverc�g r�szv�nyei 3,3 sz�zal�kkal 1415 forintra, a gy�gyszergy�r pap�rjainak �rfolyama 3,5 sz�zal�kkal 12 500 forintra emelkedett. Az Antenna Hung�ria r�szv�nyeinek �rfolyama annak ellen�re cs�kkent 5,5 sz�zal�kkal - napk�zben 1 sz�zal�kos pluszban is volt az �rfolyam, ami 6,5 sz�zal�kos napk�zbeni �rt�kveszt�st jelent -, hogy a t�rsas�g kimondottan j� h�rt tett k�zz�. A Vodafon r�szesed�s�n jelent�s nyeres�ggel t�lad� c�g pap�rjai 4055 forinton fejezt�k be a keresked�st.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK