Nem ker�l �j sorozat a BUX kosar�ba, m�g a kis pap�rokat t�m�r�t� BUMIX kosara h�rom �j r�szv�nysorozattal b�v�l - �ll a Budapesti �rt�kt�zsde [origo]-hoz eljuttatott k�zlem�ny�ben. A k�zlem�ny szerint a BUX kosar�b�l a jelenleg indextag sorozatok k�z�l kiker�lnek a Danubius Rt. r�szv�nyei, mivel az �rt�kpap�rok t�bbsz�ri alkalommal nem feleltek meg a beker�l�si felt�teleknek.

A kos�rba ker�l�s krit�riumainak szint�n nem feleltek meg a Pannonplast Rt. r�szv�nyei, de mivel ez az els� alkalom volt, nem ker�ltek ki onnan. Az �j BUX-kos�r �gy az Antenna Hung�ria, BorsodChem, D�m�sz, Egis, FHB, Fotex, Mat�v, Mol, OTP, Pannonplast, Richter Gedeon, TVK r�szv�nyeib�l tev�dik �ssze.

A BUMIX-ba �j indextag lett az �m�sz, a Pannonflax �s a Phylaxia Pharma. A jelenlegi indextag-sorozatok k�z�l a Borsodchem �s a Globus r�szv�nyei ker�lnek ki a k�zepes kapitaliz�ci�j� t�rsas�gokat t�m�r�t� indexb�l. A Borsodchem k�zk�zh�nyad alap� kapitaliz�ci�ja meghaladta a kos�rba ker�l�shez megengedett maxim�lis szintet, �gy a pap�r automatikusan kiker�lt a kos�rb�l. A Globus r�szv�nyei m�sod�zben nem teljes�tett�k a krit�riumokat, ami az el��r�soknak megfelel�en a r�szv�nyek kos�rb�l val� kiv�tel�t indokolja.

Az �j BUMIX-kos�r ezek alapj�n az Antenna Hung�ria, Danubius, D�m�sz, Econet, Egis, Elm�, �m�sz, FHB, Fotex, Graphisoft, Nabi, Pannonflax, Pannonplast, Phylaxia Pharma, R�ba, Synergon, TVK r�szv�nysorozatokat tartalmazza.

A kos�rba bevezetett mennyis�geket mind a BUX, mind a BUMIX eset�ben a B�T m�rcius 25-�n hozza nyilv�noss�gra.