A forint napk�zben egy h�napos m�lypontj�ra, 244,50 forint/eur�ig gyeng�lt a bankk�zi devizapiacon. Ez t�bb mint h�rom forintos gyeng�l�s a szerda d�lut�ni 241,75/241,85 forintos �rfolyamhoz k�pest. A folyamat a nemzetk�zi piacokr�l indult, a felt�rekv� piacokon - k�zt�k Budapesten is - reggel feltehet�en egy nagy befektet�si alap t�kekivon�sa nyom�n �llamk�tv�ny-elad�si hull�m indult el.

A hazai fizet�eszk�z 13,78 sz�zal�kon �llt cs�t�rt�k d�lut�n a +/-15 sz�zal�kos ingadoz�si s�v er�s oldal�n, 58 b�zisponttal gyeng�bben, mint egy nappal kor�bban. A hektikus, nagy forgalm� piacon bek�vetkezett v�ratlan forintgyeng�l�st t�bb t�nyez� egy�ttes hat�s�val magyar�zz�k a keresked�k.

A folyamat a nemzetk�zi piacokr�l indult, a felt�rekv� piacokon reggel feltehet�en egy nagy befektet�si alap t�kekivon�sa nyom�n �llamk�tv�ny-elad�si hull�m indult el, ami a felt�rekv� piaci deviz�k - k�zt�k a t�r�k l�ra - gyeng�l�s�t is el�id�zte. Ezt a tendenci�t er�s�tette a forint eset�ben, hogy azok a befektet�si alapok, amelyek kor�bban a forint er�s�d�s�re k�t�ttek hat�rid�s opci�s �zleteket, most kisz�lltak, mert a megv�ltozott nemzetk�zi hangulatban megn�tt az es�lye annak, hogy a vesztes oldalra ker�lnek a spekul�ci�s j�tszm�ban.

Poz�ci�t z�rtak a hazai bankok is

Reggel m�g �lt a bankk�zi piacon a sz�besz�d, amely szerint a Magyar Nemzeti Bank is r�szt vehetett a forint r�g�ta �hajtott gyeng�t�s�ben. A magyarorsz�gi bankok viszont a t�bbnapos banki sz�nnap el�tt elkezdt�k z�rni poz�ci�ikat, �s a most m�g olcs� eur�b�l v�s�rolva szint�n a forint gyeng�l�s�t er�s�tett�k.

A doll�r is hozz�j�rulhatott a forint gyeng�l�s�hez: a reggel jegyzett 180,15/180,35 forintos doll�r�rfolyamon megjelentek a doll�rv�s�rl�k is. Cs�t�rt�k�n d�lut�nra m�r a szerdai �rfolyammal csaknem megegyez� 181,30/181,40 forintra er�s�d�tt vissza az amerikai deviza.

Sokkal kisebb az es�lye a forint elleni t�mad�snak

A piacon a febru�ri infl�ci�s adat p�nteki k�zz�t�tel�t v�rj�k, �s igyekeznek felk�sz�lni minden eshet�s�gre, ami a m�rcius 14-15-ei banksz�nnapon a forint/eur� �rfolyamban t�rt�nhet. A keresked�k m�g mindig nem z�rj�k ki teljesen a forint 240,01 forint/eur�s s�vsz�lre er�s�t�s�nek lehet�s�g�t a magyarorsz�gi banksz�nnapok alatt, de j�val kisebb es�lyt l�tnak erre, mint k�t nappal kor�bban.