A lakoss�g megtakar�t�si szok�sainak t�rsadalmi okai is vannak, mondta az ING Bank vezet� elemz�je. A kiindul� helyzet alapvet�en az volt, hogy a r�gi rendszerben nem volt m�s, mint a bankbet�t, tette hozz�. A banki bet�tek pedig a szak�rt� szerint m�g jelenleg is magasnak mondhat�k, �s biztos, kock�zatmentes konstrukci�k. A fejlett piacokon nagyon ritka az ilyen magas bet�ti kamatszint. A szak�rt� szerint azon m�lik minden, hogy mennyire kock�zat�rz�keny, kock�zatv�llal� valaki, a t�zsdei befektet�sekbe vetett hit pedig t�bbsz�r is megingott a k�zelm�ltban. Az elm�lt 15 �vb�l volt �t-hat j� �ve a t�zsd�nek: volt t�bb t�zsdei �sszeoml�s, p�ld�ul az orosz v�ls�g idej�n is, ez az elm�lt m�sf�l �v pedig nagyon r�vid id� a bizalom meger�s�d�s�hez, mondta Barcza Gy�rgy.

Az �llampap�rpiacon hasonl� a helyzet, 2001-2002-ben �ppen hogy beindult az �rdekl�d�s, azt�n j�tt a 2003-as �v, amikor �ri�si vesztes�gek voltak, mondta az ING elemz�je. "Szok�s mondani, hogy elmaradott a lakoss�g ismerete, de v�g�l is j�l j�rt az elm�lt 3-4 �vben, aki kock�zatker�l� m�don kapott 10 sz�zal�k k�r�li kamatot", mondta Barcza Gy�rgy. A szak�rt� szerint azonban hossz� t�von egy�rtelm�en a t�zsdei befektet�sek voltak a j�vedelmez�bbek, b�r k�ts�gtelen�l p�rosult ezekhez a magasabb v�rnyom�s is.

Horv�th Zsolt szerint a magyar helyzet nem kimondottan posztkommunista orsz�gbetegs�g. A szak�rt� szerint Lengyelorsz�gban komoly lakoss�gi r�szv�nyh�nyad van, �s a helyi int�zm�nyi befektet�s m�rt�ke is j�val nagyobb, mint Magyarorsz�gon. Ezzel szemben a nyugati orsz�gok k�z�l sem mindegyikre h�zhat� r� az �gynevezett angolsz�sz modell, a legnagyobb megtakar�t�si szint p�ld�ul Olaszorsz�gban van, mondta a t�zsde vez�rigazgat�ja.