A B�T vez�rigazgat�ja szerint k�t fronton kell megk�zel�teni az adott probl�m�t: lakoss�gi �s int�zm�nyi �gon. Int�zm�nyi �gon a t�zsde elind�totta a t�zsdek�pes c�gek klubj�t, �gy pr�b�lja arra �szt�k�lni a t�rsas�gokat, hogy vezess�k be r�szv�nyeiket a B�T-re, �s egyben a befektet�k figyelm�t is ezekre a c�gekre pr�b�lja ir�ny�tani.

Lakoss�gi szinten Horv�th Zsolt szerint korl�tozottak a lehet�s�gek. Az egyik kezdem�nyez�s az el�z� t�zsdeeln�k, Jaksity Gy�rgy �ltal kezdem�nyezett �ngondoskod�s Alap�tv�ny - ez n�mileg n�velte a lehet�s�geket. Az elk�pzel�s szerint a mai fiatalokat kell meggy�zni arr�l, hogy gondoskodjanak p�nz�gyi j�v�j�kr�l. Magyarorsz�gon ma semmilyen form�ban nem oktatnak p�nz�gyi alapismereteket az �tlagos k�z�piskol�kban, �s ezen kell v�ltoztatni, mondta Horv�th Zsolt. "�gy n�z ki, siker�lt el�rni, hogy az Oktat�si Miniszt�rium t�mogasson egy olyan folyamatot, hogy a gimn�zium nulladik oszt�ly�ban m�r id�n �sszel v�laszthat� tant�rgy legyen a p�nz�gyi alapismeretek", mondta a szakember. A t�zsde c�lja az, hogy egy ilyen tant�rgy a rendes tanterv r�sze legyen. A feln�v� lakoss�g ez�ltal jobb helyzetben lesz, a fiatalokon kereszt�l pedig a sz�l�k is kapcsolatba ker�lnek az ilyen ismeretekkel.

A t�zsde ezenk�v�l orsz�gj�r� k�rutat (B�T-roadshow) szervezett, ami id�n is tart, legut�bb �ppen szerd�n j�rtak Tatab�ny�n, ahol a Modern �zleti Tudom�nyok F�iskol�j�n vezet� t�zsdei szakemberek el�ad�sok �s panelbesz�lget�sek sor�n ismertett�k a Kom�rom-Esztergom megyei int�zm�nyi �s mag�nbefektet�kkel a B�T m�k�d�s�t, szerepl�it, illetve a j�v� es�lyeit �s lehet�s�geit. Tavaly k�zel �tezren hallgatt�k meg az el�ad�sokat, �s k�zel ezren vettek r�szt a t�zsde tanfolyamain. Horv�th Zsolt szerint ennek a folyamatnak a k�vetkezm�nye, hogy t�bb sz�zan kezdtek el a t�zsd�vel foglalkozni az ut�bbi id�ben.

K�ntor Endre