Magyar befektet�sekr�l t�rgyaltak Br�sszelben

2005.04.21. 14:24

A magyarorsz�gi k�zvetlen k�lf�ldi befektet�sek �rt�ke 1990 �s 2004 k�z�tt meghaladta a 44 milli�rd eur�t, hangzott el azon a befektet�si �s t�kepiaci tal�lkoz�n, melyet cs�t�rt�k�n tartott Br�sszelben a Magyar Befektet�si �s Kereskedelemfejleszt�si Kht. (ITDH), a Budapesti �rt�kt�zsde, valamint a Br�sszeli Kereskedelmi �s Iparkamara.

A rendezv�nyen - amely a Budapesti �rt�kt�zsde eur�pai t�j�koztat� k�r�tj�nak r�sze - bemutatt�k a magyarorsz�gi m�k�d�t�ke, kock�zati t�ke �s portf�li�t�ke ter�let�n mutatkoz� befektet�si lehet�s�geket. Az �rdekl�d�knek, k�z�tt�k sz�mos belga v�llalati vezet�nek lehet�s�g�k volt szem�lyesen tal�lkozni az �rintett ter�letek magyarorsz�gi d�nt�shoz�ival.

Magyarorsz�g kedvez� f�ldrajzi elhelyezked�se, j�l k�pzett munkaereje �s a befektet�bar�t t�mogat�si rendszer miatt is meg�rdemli a k�lf�ldi beruh�z�k figyelm�t, mondta Tert�k �d�m, az ITDH vez�rigazgat�ja. Az orsz�gon �t vezetnek a Balk�n fel� a f�bb k�zleked�si folyos�k, �s n�gy nem EU-tagorsz�ggal is hat�ros. A befektet�s�szt�nz�sr�l elmondta: Magyarorsz�gon a strat�giai befektet�k sz�m�ra k�l�nleges felt�teleket biztos�tanak.

A belga-magyar gazdas�gi kapcsolatokr�l sz�lva Tert�k �d�m elmondta, hogy tavaly 95,3 milli� eur� belga t�ke �rkezett Magyarorsz�gra, �s ezzel a Benelux-orsz�g a harmadik helyre ker�lt - N�metorsz�g �s Hollandia m�g�tt - a legnagyobb magyarorsz�gi befektet�k 2004-es list�j�n. T�bb mint 300 belga c�g van jelen Magyarorsz�gon, a�k�t orsz�g kereskedelmi forgalma pedig tavaly majdnem el�rte a 2 milli�rd eur�t, n�mi magyar t�bblettel.

A cs�t�rt�ki br�sszeli rendezv�ny sor�n k�l�n is bemutatkozott a Mol, a F�ldhitel- �s Jelz�logbank, valamint az �llamad�ss�g-kezel� K�zpont, ezzel is jelezve, hogy Magyarorsz�g nem csak a beruh�z�sok ter�n, hanem a t�zsdei forgalomban, az �llampap�rok piac�n is szeretne min�l t�bb belga szerepl�t l�tni.

KAPCSOLÓDÓ CIKK