Az államháztartás működésének átláthatóságát, a nemzetgazdasági tervezés erősítését, az önkormányzati rendszer megújítását szorgalmazta az Állami Számvevőszék elnöke szerdán az Országgyűlésben, az ÁSZ tavalyi tevékenységéről szóló jelentés és határozati javaslat vitájában.

"Hasonlóan a közelmúlt éves költségvetési javaslataihoz, (...) a 2005. évre vonatkozóan sem értékelhettük teljesnek és megnyugtatónak az adóbevételi, valamint a vámbevételi előirányzatok megalapozottságát" - jelentette ki expozéjában Kovács Árpád.

A költségvetési törvényjavaslat mérleg szerinti bevételi főösszegének több mint a felét minősítette úgy az ÁSZ, hogy teljesíthetőségük közepes, illetve magas kockázatú. Az ÁSZ elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a tb pénzügyi alapjainak körében szintén jelen van a hiánnyal kapcsolatos kockázat.

Egyik kitörési pont a PPP

Kovács Árpád a magyar gazdaság felzárkóztatása, versenyképessége javítása szempontjából az egyik lehetséges kitörési pontnak nevezte a közszféra és a magánszektor együttműködési lehetőségeinek kibontakoztatását. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a PPP-konstrukció alkalmazása csak akkor lehet sikeres, ha jól előkészítik és gondoskodnak a kockázatmegosztásról.

A már elkezdett PPP-projektek kapcsán az ÁSZ elnöke hiányolta az előnyöket és hátrányokat feltáró pénzügyi számításokra vonatkozó részletesebb információkat, az autópályák koncesszióba adása tekintetében a jogi feltételek, a garanciarendszer megismerését.

Nem elég a kampányszerű leépítés

Kovács Árpád kitért arra, hogy a jó helyi kezdeményezések önmagukban nem eredményeznek "olyan változásokat, amelyek a túlméretezett intézményhálózat, vagy a több mint háromezer önállóan gazdálkodó önkormányzattal szétforgácsolt helyi közigazgatás által generált és akuttá vált makrogazdasági problémákat megoldhatnák". Elmondta azt is, hogy az intézményi modernizálásra és karcsúsításra irányuló törekvések eddig jobbára kimerültek a kampányszerű létszámleépítésekben.

Az ÁSZ elnöke szerint nem elégséges az előrehaladás a nagy közösségi ellátó-elosztó rendszerek modernizálásában, "a rájuk vonatkozó esetleg túlzottan egyoldalú, elsietett és szűkkeblű, rövid távú megszorítások esetén akár feszültséghordozókká is válhatnak". Az elnök szerint az állam által vállalható feladatok és szolgáltatások köre, tartalma és terjedelme nincs a gyakorlat számára jól hasznosíthatóan körülírva és megfelelő szinten jogilag szabályozva.

Kovács Árpád az Országgyűlésben szorgalmazta az egységes államszámviteli törvény megalkotását, valamint azt, hogy négy év után ismét alelnökökkel dolgozhasson az ÁSZ. Ez utóbbi kapcsán megjegyezte: közvetlen vezetőtársait tartja a legalkalmasabbnak az alelnöki tisztségre.