Az Antenna Hung�ria igazgat�s�ga azt javasolja a kisebbs�gi tulajdonosoknak, hogy fogadj�k el a f�r�szv�nyes nyilv�nos v�teli aj�nlat�t.

A sv�jci Swisscom Broadcast AG a t�bbs�gi �llami r�szesed�s megv�s�rl�s�t k�vet�en 90 sz�zal�k f�l� n�velte r�szesed�s�t az Antenna Hung�ria Rt.-ben. Ez�rt a jogszab�lyokban el��rt m�don lehet�s�ge ny�lt a t�bbi r�szv�ny megszerz�s�re �s tulajdonost�rsai kiszor�t�s�ra a c�gb�l.�A sv�jci t�rsas�g ez�rt november 11-�n r�szv�nyenk�nt 5250 forintos nyilv�nos v�telei aj�nlatot tett a kisebbs�gi r�szesed�seket birtokl� tulajdonostarsai sz�m�ra.�

Az igazgat�s�g felh�vja a r�szv�nyesek figyelm�t arra, hogy a t�bbs�gi tulajdonos �ltal r�szv�nyenk�nt felaj�nlott �sszeg 11 sz�zal�kkal magasabb az aj�nlat beny�jt�s�t megel�z� 180 napnak a Budapesti �rt�kt�zsd�n folytatott forgalommal s�lyozott t�zsdei �tlag�r�n�l. A test�let arra is figyelmezteti a befektet�ket, hogy a Swisscom v�rhat�an kivezeti a r�szv�nyeket a t�zsd�r�l, ami jelent�sen cs�kkenti a r�szv�nyek eladhat�s�g�t.