Timur Rahimkulov a BorsodChem igazgat�s�g�ban

2005.11.25. 15:21

A BorsodChem p�nteki, rendk�v�li k�zgy�l�se az igazgat�s�g tagj�v� v�lasztotta Timur Rahimkulovot, a t�rsas�gban 10 sz�zl�k feletti r�szesed�st szerz�, Firthlion Limited k�pvisel�j�t.

Az igazgat�s�g �j tagj�nak megb�zat�sa 2008. �prilis 30-ig sz�l. Timur Rahimkulov Magyarorsz�gon �l� orosz �llampolg�r, aki kisebbs�gi tulajdonosa �s egyik �gyvezet�je az �ltal�nos �rt�kforgalmi Bank (��B) t�bbs�gi tulajdonos�nak, a Kafijat Kereskedelmi �s Consulting Kft.-nek. A Firthlion Limitednek szint�n r�sztulajdonosa �s egyik igazgat�ja.

A BorsodChem igazgat�s�g�nak az ��B �ltal deleg�lt tagja, M�rton Ferenc m�r november elej�n lemondott tags�gr�l november 24-i hat�llyal. A Firthlion Ltd. okt�ber 25-�n jelentette be, hogy a Rahimkulov csal�dnak, k�zvetlen�l �s k�zvetve 10 sz�zal�k feletti r�szesed�se van a BorsodChemben, amelyben a m�sik nagy tulajdonos, 21,52 sz�zal�kkal, a b�csi Vienna Capital Partner p�nz�gyi befektet�si csoport.

Megdet Rahimkulov, az ��B eln�k-vez�rigazagat�ja szeptember v�g�n �js�g�r�knak azt mondta, hogy a BorsodChemben 15-16 sz�zal�knyi tulajdont szeretne el�rni, �s a r�szv�nycsomagot k�s�bb - legal�bb 50 sz�zal�kos haszonnal �rt�kes�teni k�v�nja.

A k�zgy�l�s d�nt�tt arr�l is, hogy a BorsodChem r�szv�nyenk�nt 2 000 �s 2 800 forint k�z�tti �rfolyamon v�s�rol saj�t r�szv�nyeket, az alapt�ke legfeljebb 10 sz�zal�k�nak erej�ig. A felhatalmaz�s a 2007. �vi rendes k�zgy�l�sig tart. A saj�t r�szv�ny v�s�rl�s c�lja a r�szv�ny�rfolyam karbantart�sa, valamint a munkav�llal�i r�szv�nyjuttat�si programb�l ered� k�telezetts�gek teljes�t�se.

KAPCSOLÓDÓ CIKK