A befektet�si alapok �sszvagyona tov�bb cs�kkent novemberben. A hozamot meghalad� m�rt�k� t�kekivon�s miatt az alapok vagyona 0,03 sz�zal�kkal 1873 milli�rd forintra cs�kkent novemberben.

Folytat�dott a t�kekivon�s a befektet�si alapokb�l novemberben, vagyonuk a tizenegyedik h�napban 0,03 sz�zal�kkal 1873 milli�rd forintra cs�kkent - k�z�lte a Befektet�si Alapkezel�k �s Vagyonkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�ge (Bamosz) h�tf�n.

A sz�vets�g �sszes�t�se szerint novemberben ugyan 19 milli�rd forintot tett ki az alapok �sszhozama, az ezt meghalad� t�kekivon�s miatt azonban 560 milli� forinttal cs�kkent az �sszvagyon.

Az id�n a harmadik negyed�vben 21 sz�zal�kkal, k�zel 267 milli�rd forinttal n�tt a Bamosz-tagok �ltal kezelt alapok �sszvagyona. Az els� negyed�vben 28 sz�zal�kos, a m�sodik negyed�vben 14 sz�zal�kos volt a vagyongyarapod�s.

A Bamosz-tagok november v�g�n �sszesen 165 alapot kezeltek, a h�nap sor�n 6 �j befektet�si alap indult, 1 futamideje lej�rt.

A 105 nyilv�nos ny�ltv�g� �rt�kpap�ralap az alapok �sszvagyon�nak h�romnegyed�t teszi ki. Vagyonuk m�sodik h�napja cs�kken, novemberben 56 milli�rd forint t�kekivon�s k�vetkezt�ben 3 sz�zal�kkal, annak ellen�re, hogy a hozamok 13,5 milli�rd forinttal n�velt�k a vagyont.

Az 5 z�rtk�r� �rt�kpap�ralap vagyona az okt�beri visszaes�s ut�n ism�t n�tt, novemberben 4,6 sz�zal�kkal. A h�nap v�gi 41 milli�rd forintos vagyonuk az alapok �sszvagyon�nak 2,2 sz�zal�ka.

A k�tv�nyt�pus� alapok cs�kken�s�vel p�rhuzamosan ism�t gyorsult az ingatlanalapok n�veked�s�nek �teme, m�sodik h�napja 10 sz�zal�k feletti a havi n�vekm�ny. A k�tv�nyalapok sz�ma a h�nap v�g�n 20, vagyonuk 328 milli�rd forint volt, ar�nyuk a h�nap sor�n az �sszvagyon 18 sz�zal�k�ra n�tt. A havi n�veked�s�b�l 29 milli�rd forint az �j befektet�s, 2,5 milli�rd forint pedig az el�rt hozamok eredm�nye.

Novemberben az �jonnan indul� alapok mindegyike garant�lt alap volt, a 2002-ben indult els� ilyen alap pedig ebben a h�napban �rte el a futamid� v�g�t. A h�nap v�g�n a 33 garant�lt alap �sszvagyona 85 milli�rd forint volt, az �sszvagyon 4,5 sz�zal�ka. A 11 sz�zal�kos n�vekm�nyb�l a hozam hat�sa 1,5 milli�rd forint, m�g t�bb mint 7 milli�rd forint az �j alapok t�kevonz�sa volt.

A k�t sz�rmaztatott alap vagyona 25,7 sz�zal�kkal n�tt novemberben, a h�nap v�g�n a vagyonuk 2,8 milli�rd forintot tett ki. A n�vekm�ny nagyobb r�sz�t novemberben is az �rt�kes�t�s jelentette.