K�t h�ten bel�l t�zsd�n az �llami Nyomda

2005.12.05. 15:23

Az �llami Nyomda Rt. r�szv�nyeinek legal�bb 47,2 legfeljebb 61,3 sz�zal�k�t �rt�kes�tik t�zsdei aukci�, illetve megh�v�sos r�szv�ny�rt�kes�t�s keret�ben. A 980 forint n�v�rt�k� r�szv�nyek maxim�lis �ra 6400 forint lesz.

M�g december els� fel�ben bevezetik a pesti t�zsd�re az �llami Nyomda r�szv�nyeit. Ezzel p�rhuzamosan megh�vott int�zm�nyi befektet�knek z�rt k�rben, majd k�zvetlen�l a bevezet�st k�vet�en (m�g ugyanazon a napon) hazai kisbefektet�knek nyilv�nos t�zsdei aukci� keret�ben �rt�kes�tik a r�szv�nyek legal�bb 47,2, legfeljebb 61,3 sz�zal�k�t.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelte �ltal j�v�hagyott tervek szerint december els� fel�ben bevezetik a Budapesti �rt�kt�zsd�re az �llami Nyomda - alapt�k�j�nek 94,4 sz�zal�k�t kitev� - 1�396 5620 darab egyenk�nt 980 forint n�v�rt�k�, A sorozat� t�rzsr�szv�ny�t. A t�rsas�g els�k�nt �l azzal a 2001 j�liusa �ta fenn�ll� lehet�s�ggel, hogy c�g r�szv�nyeinek nyilv�nos �rt�kes�t�se a t�zsdei bevezet�st k�vet�en t�rt�nik.

A t�zsdei bevezet�s a nyilv�nos �rt�kes�t�st megel�z�en a t�rsas�g h�rom meghat�roz� tulajdonosa - Erd�s �kos, G�m�ri Istv�nn� �s a Royalton Investros Three Limited - legal�bb 550�359 darab, legfeljebb 758�753 darab r�szv�nyt z�rt k�rben int�zm�nyi befektet�knek �rt�kes�tenek. Az �rt�kes�t�s a c�g r�szv�nyeinek legal�bb 37,2, legfeljebb 51,3 sz�zal�k�t �rinti.

Emellett az �llami Nyomda t�zsdei aukci� keret�ben nyilv�nos �rt�kes�t�sre aj�nlja fel 147�900 darab egyenk�nt 980 forint n�v�rt�k� A sorozat� n�vre sz�l� t�rzsr�szv�ny�t, mely a c�g r�szv�nyeinek 10 sz�zal�k�t teszi ki. T�lkereslet eset�n a felaj�nlott r�szv�nymennyis�g tov�bbi - a Royalton Investor Three Limited - tulajdon�ban �ll�, a c�g t�k�j�nek 8,4 sz�zal�k�t kitev�, 124�100 darab r�szv�nnyel b�v�lhet az int�zm�nyi befektet�knek elk�l�n�tett pakett terh�re.

A nyilv�nos �rt�kes�t�sre felej�nlott r�szv�nyek�rt belf�ldi term�szetes �s jogis szem�lyek ig�nyelhetik a forgalmaz� Concorde �rt�kpap�r Rt.-n�l. Egy befektet� legal�bb 100, legfeljebb 5000 darab r�szv�nyre adhat le megb�z�st. Az �rt�kes�t�s t�zsdei aukci� keret�ben t�rt�nik, melynek napj�t k�s�bb hozz�k nyilv�noss�gra. A r�szv�nyek �ra az aukci� sor�n alakul ki a r�szv�nyek�rt felaj�nland� minimum�rat az aukci� napj�n k�zlik.

Az �llami Nyomda Magyarorsz�g piacvezet�, valamint a k�z�p-kelet eur�pai r�gi� m�sodik legnagyobb biztons�gtechnikai megold�sokat szolg�ltat� �s m�anyagk�rtya-gy�rt� v�llalkoz�sa. Tavaly t�rsas�g nett� �rbev�tele 11 milli�rd 506 milli� forint, ad�z�s el�tti nyeres�ge 1 milli�rd 343 milli� forint volt, �s 737 embernek adott munk�t.

Jelenleg a c�g r�szv�nyeinek 90,4 sz�zal�k�t Erd�s �kos (42,5 sz�zal�k), G�m�ri Istv�nn� (7,2 sz�zal�k) �s a Royalton Investor Three Limited (40,7 sz�zal�k) birtokolja. A tervezett r�szv�ny�rt�kes�t�s f� c�lja, hogy a Royalton mint p�nz�gyi befektet� j� felt�telekkel tudjon kisz�llni a t�rsas�g tulajdonosai k�z�l.

A tervezett t�zsdei bevezet�s �s r�szv�ny�rt�kes�t�s �rdekess�gei k�z� tartozik, hogy ez az els� eset, hogy mag�nk�zben l�v� t�rsas�g t�zsdei aukci� keret�ben �rt�kes�t r�szv�nyeket. Emellett most t�rt�nik el�sz�r, hogy nyilv�nos �rt�kes�t�s k�zvetlen�l a t�zsdei bevezet�s ut�n t�rt�nik Szint�n els� eset, hogy a Budapesti �rt�kt�zsd�hez kapcsol�d� T�zsdek�pes C�gek Klubj�nak egyik tagj�nak r�szv�nyei megjelennek a b�rz�n.

KAPCSOLÓDÓ CIKK