Cs�t�rt�kt�l t�zsd�n az �llami Nyomda

2005.12.07. 8:24

Az �llami Nyomda Nyrt. a sorozat� r�szv�nyeit december 8-�n vezetik be a Budapesti �rt�kt�zsd�re - t�j�koztatta az [origo]-t a c�g k�zlem�nyben. Ugyanezen a napon a c�g alapt�k�j�nek 10 sz�zal�k�t t�zsdei aukci�n eladj�k, a minim�lis �r 5�600 forint,� a�maxim�lis �r 6400 forint lehet.

Az �llami Nyomda nyilv�nos �rt�kes�t�ssel 147 900 darab, egyenk�nt 980 forint n�v�rt�k� "A" sorozat� t�rzsr�szv�ny�t j�nlj�k fel. T�lkereslet eset�n a nyilv�nos �rt�kes�t�sbe legfeljebb tov�bbi - a Royalton Investor Three Limited r�szv�nyes tulajdon�ban l�v� - 124 100 darab r�szv�ny vonnak be.

A r�szv�nyeket kiz�r�lag belf�ldi term�szetes szem�lyek �s belf�ldi jogi szem�lyek ig�nyelhetik a forgalmaz�i feladatokat ell�t� Concorde �rt�kpap�r Rt-n�l. Az egy befektet� �ltal tehet� aukci�s v�teli megb�z�s legkisebb mennyis�ge 100 darab r�szv�ny, m�g a legnagyobb mennyis�g 5000 darab r�szv�nyre lehet. Az aukci�s ellenaj�nlatok megt�tel�re nyitva �ll� id�szak 2005. december 8-�n 9 �r�t�l 13 �r�ig tart.

KAPCSOLÓDÓ CIKK