Van még mit javítani a befektetői környezeten

2005.12.07. 11:53

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) és a The Gallup Organization közösen készítették el felmérésüket, amely az AmCham tagvállalatoknak a magyar befektetői környezetről alkotott véleményét vizsgálta. Ezek szerint az elmúlt 5 évben a vállalatok helyzete sokat javult Magyarországon.

A Befektetői Barométer 2005-ös felmérése szerint az elmúlt 5 évben, az AmCham tagvállalatainak helyzete összességében jelentősen javult, és a válaszadók optimisták az elkövetkező 5 évet illetően is. A 2000 és 2005 közötti időszakra vonatkozóan, a menedzserek 80 százaléka az árbevétel növekedéséről, 75 százalékuk a vállalati vagyon értékének gyarapodásáról számolt be. A megkérdezett vállalatok 70 százalékának nőtt a nyeresége, 67 százalékuknál történt új befektetés és 60 százalékuknál nőtt a foglalkoztatottak száma ebben az időszakban. A vállalatok majdnem fele számolt be intenzívebb kutatás-fejlesztési tevékenységről.

A 2010-ig tartó időszakra vonatkozó várakozásaikat tekintve, a megkérdezett cégvezetők 92 százaléka az árbevétel további bővülését, 84 százalékuk a nyereség növekedését, 70 százalékuk a vállalati vagyon növekedését várja. Új befektetést a cégek 69 százaléka, több munkavállaló foglalkozatását pedig 65 százalékuk tervez. Exportjuk növekedését a megkérdezett cégek 53 százaléka, az import növekedését 40 százaléka tartja valószínűnek.

Részletes elemzés

Az AmCham tagjai értékelték a magyar üzleti környezetet, a magyar gazdaság helyzetét, és a benne rejlő növekedési lehetőségeket. A befektetők az üzleti környezetben a legkedvezőbb változásokat a következő három területen tapasztalták az elmúlt öt év során: (1) ipari infrastruktúra, (2) munkaerőpiac (3) közlekedési feltételek (nemzetközi szállítási kapcsolatok, légi közlekedés, és az utak minősége).

Az infrastruktúrán belül a telekommunikáció terén elért javulást értékelték a legjelentősebbnek, amit a megnövekedett versenynek és a rendelkezésre álló megbízható, minőségi szolgáltatóknak tulajdonítanak. A megkérdezett cégek körülbelül 40 százaléka viszont kedvezőtlen változásokat tapasztalt az elmúlt öt év során az üzleti környezet stabilitásában, a foglalkoztatás összköltségeinek és a megélhetési költségek alakulásában.

Fotó:MTI
Az utak minősége az elmúlt öt évben jobb lett

A megkérdezett vállalatok túlnyomó többsége szerint javult a munkaerő termelékenysége és a munkavállalók nyelvtudása. Ugyanakkor a cégek egy kisebb része enyhén erősődő ágazati és társadalmi konfliktusokat érzékel a munkaerőpiacon.

A befektetők még mindig nehezen találnak megfelelően szakképzett munkaerőt (42 százalék), megfelelő vállalkozói készséggel és nyelvtudással rendelkező munkavállalót és műszaki hátterű menedzsert. Ezzel ellentétben, szakképzetlen munkaerőt a megkérdezettek többsége könnyen talál.

A többi európai ország munkavállalóival összehasonlítva, a magyar fizikai dolgozók tudását és képzettségét szinte azonosnak ítélik. A megkérdezett vállalatvezetők a magyar fizikai dolgozókat kreatívabbnak tartják európai társaiknál, ugyanakkor kevésbé lojálisnak és kevésbé motiváltnak is. A magyar szellemi munkát végző alkalmazottakat határozottan kreatívabbnak és képzettebbnek, illetve nagyon motiváltnak tartják, viszont őket is kevésbé lojálisnak ítélik, mint más európai ország magas végzettségű munkavállalóit.

Az elmúlt öt év változásait áttekintve, a megkérdezett üzletemberek az egyik legnagyobb gondot a foglalkoztatással kapcsolatos, egyre növekvő költségekben, illetve az adóigazgatás (adószabályok) hatékonyságának csökkenésében látják.

A társasági adózásról a vállalatvezetők véleménye kiegyensúlyozott: kicsit többen ítélik a változásokat kedvezőnek, mint kedvezőtlennek. A cégvezetők majdnem fele szerint a személyi jövedelemadózás kedvezőtlen irányba változott, míg kevesebb, mint egyharmaduk szerint a változás pozitív volt. A válaszadók szerint cégeik egyre nehezebben kapnak társasági adókedvezményeket. A regionális befektetés-ösztönzőkről több hasznos információ áll rendelkezésre.

A cégek több mint egyharmada nem értékelte a kutatás-fejlesztésre vonatkozó ösztönzők változását, ami azt mutatja, hogy a válaszadók egy részének ez nem központi kérdés, de akik válaszoltak, azok inkább kedvező irányú változást tapasztaltak a K+F ösztönzők területén. A befektetési kedvezmények megszerzésének folyamata azonban nem egyszerűsödött az elmúlt években.

A befektetők az életkörülményeket meghatározó, bizonyos elemek kedvezőtlen irányú változását érzékelték. A válaszadók nagy része (66 százaléka) szerint a megélhetési költségek növekedtek és főként ennek tulajdonítható ez az érzetük.

A megkérdezett üzletemberek közül többen érzik úgy, hogy romlott az oktatás színvonala, mint akik úgy gondolják, hogy javult. A megkérdezett AmCham tagok többsége (59 százalék) nem érzékelt változást a személyes biztonságában.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK