J�v�re l�zing- �s faktoring�gyletekhez, valamint �nkorm�nyzati hitelekhez is garanci�t ny�jt �s miel�bb szakos�tott p�nzint�zett� k�v�n v�lni a Hitelgarancia Rt. - jelentette be cs�t�rt�k�n Radnai Gy�rgy, a t�rsas�g vez�rigazgat�ja.

A jelenlegin�l j�val t�bb �gyfelet tudna hitelhez seg�teni a Hitelgarancia Rt. - �ll�totta a t�rsas�g cs�t�rt�ki k�zgy�l�st k�vet�en Radnai Gy�rgy vez�rigazgat�. A Hitelgarancia Rt.vezet�je nagyon ambici�zus tervekr�l sz�molt be az �js�g�r�knak a rendezv�ny ut�n, ahol elfogadt�k a c�g - �j szolg�ltat�sok ny�jt�s�t lehet�v� tev� - strat�gi�j�t.

A vez�rigazgat� elmondta: miel�bb szeretn�k el�rni, hogy a t�rsas�g p�nz�gyi v�llalkoz�sb�l szakos�tott hitelint�zett� alakuljon �t, hogy ez alapj�n partnereik min�l magasabb hiteleket kaphassanak a bakokt�l. K�z�pt�von a jelenlegi 23-25 ezerr�l 40 ezerre szeretn�k n�velni kis- �s k�z�pv�llalkoz�i �gyfeleik k�r�t. A k�vetkez� 3-4 �vben dupl�j�ra, esetleg h�romszoros�ra k�v�nj�k n�velni a v�llalt garancia�llom�nyt. Terveik szerint 2008-ra a t�rsas�g teljes garancia�llom�nya ezermilli�rd forint felett lesz.

Ennek megfelel�en a c�g j�v� janu�rt�l t�bb kock�zatot hajland� v�llalni, ez�rt l�zing- �s faktoring�gyletekre, valamint az �nkorm�nyzatok fejleszt�si hiteleire is garanci�t ny�jt. A l�zingterm�kek k�z�l a kis- �s k�z�pv�llalkoz�k sz�m�ra a termel�si eszk�z c�l� p�nz�gyi l�zinget garant�lja a c�g, valamint a faktoring mell� is k�szfizet�s kezess�get v�llal.

Az �nkorm�nyzati hitelek k�z�l eleinte az uni�s p�ly�zatokhoz sz�ks�ges �nkorm�nyzati �nr�szhez k�t�d� hiteleket garant�lj�k. Elk�pzel�seik szerint els�sorban az �nkorm�nyzatok fejleszt�seihez, hosszabb t�von pedig azok tev�kenys�g�t seg�t� m�s hitelekhez dolgozn�nak ki garanciaterm�keket. A faktoring �s a l�zing garant�l�s�hoz �llami viszontgarancia t�rsul, addig az �nkorm�nyzati hiteleket eleinte saj�t forr�sb�l garant�lj�k. Az �nkorm�nyzati hitelekn�l az �llami garancia helyettes�t�s�re szeretn�k felhaszn�lni az Eur�pai Beruh�z�si Bank �ltal felaj�nlott 60 milli� eur�s lehet�s�get.