Kevesebbet csalnak a bankk�rty�kkal

2005.12.22. 12:29

Cs�kkent a magyarorsz�gi bankk�rty�k piac�n elk�vetett csal�sok �rteke az els� f�l�vben�- der�l ki a Magyar Nemzeti Bank legfrisebb tanulm�ny�b�l.

A Magyarorsz�gon kibocs�tott k�rty�kkal 103,8 milli� forint, a k�lf�ld�n kibocs�tott �s Magyarorsz�gon haszn�lt bankk�rty�kkal 64 milli� forintnyi k�rt jelentettek be 2005. els� fel�ben - tette k�zz� a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Vissza�l�sek a bankk�rtya �zlet�gban c�m� tanulm�ny�ban.

A jegybank �sszes�t�se szerint a hazai kibocs�t�s� k�rty�kkal a bankokat, illetve az �gyfeleket �rt, t�nyleges vesztes�g 91 milli� forint, a Magyarorsz�gon haszn�lt, k�lf�ld�n kibocs�tott k�rty�kkal elk�vetett csal�sok miatt 34 milli� forint k�r keletkezett az idei �v els� fel�ben.

A kibocs�t�i oldalon jelentkez�, 103,8 milli� forint k�r 3 sz�zal�kkal volt kevesebb, mint egy �vvel kor�bban, amit a jegybank elemz�se a csipek elterjed�s�vel, a monitoring rendszerek folyamatos fejleszt�s�vel, valamint a PIN-k�dok - v�rhat�an tov�bb n�vekv� - haszn�lat�val magyar�z.

A kibocs�t�i oldalon jelentkez� k�rok �rt�k�nek cs�kken�s�vel kapcsolatban az MNB eml�keztet r�, az �sszehasonl�t�s alapj�ul szolg�l� b�zis viszonylag magas volt, mivel 2004. els� f�l�v�ben der�lt f�ny egy t�bb bankot is �rint� k�rtyacsal�s-sorozatra. A b�nsz�vetkezet tagjai �gy okoztak k�rt a bankoknak, hogy szab�lyos m�don k�rty�t ig�nyeltek, majd limit alatti, fedezet n�lk�li v�s�rl�sokat bonyol�tottak le a k�rnyez� orsz�gokban.

A felmer�lt k�rok fele lopott �s elvesztett k�rty�k haszn�lat�val kapcsolatban, egyharmada hamis�tott k�rty�kkal t�rt�nt, v�g�l - nem jelent�s m�rt�kben - mail/telefon/internet �tj�n.

A vissza�l�sekb�l sz�rmaz� t�nyleges, 91 milli� forintos vesztes�g - amely 10 sz�zal�kkal volt kevesebb, mint egy �vvel kor�bban - 48 sz�zal�k�t a k�rtyabirtokosnak, 36 sz�zal�k�t a k�rty�t kibocs�t�, 16 sz�zal�k�t a k�rty�t elfogad� banknak kellett megfizetnie.

A k�rtyaelfogad�i forgalomban a 2005. janu�r �s j�nius k�z�tti id�szakban felmer�lt, 64 milli� forintnyi k�r ugyan 9 sz�zal�kkal volt t�bb, mint egy �vvel kor�bban, de az elfogad�i forgalomhoz viszony�tott ar�nya v�ltozatlanul 0,003 sz�zal�k volt.

Az elfogad�i forgalomban jelentkez� vissza�l�s-t�pusok k�z�tt �vr�l �vre n� a mailen, telefonon, interneten kereszt�l elk�vetett�� k�rtyacsal�sok ar�nya, ami a jegybank szerint val�sz�n�leg a k�lf�ldi k�rty�k magyarorsz�gi haszn�lat�hoz k�t�dik.

Az elfogad�i forgalomban keletkezett t�nylegesen le�rt, 34 milli� forintos k�r 55 sz�zal�k�t a kibocs�t�, 33 sz�zal�k�t a k�rty�t elfogad� bankra, 12 sz�zal�k�t pedig a keresked�re terhelt�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK