�v v�gi szolg�ltat�sok az Erste Bankn�l

2005.12.22. 11:56

Hamarosan itt az �v v�ge, az �nnepek alatt a bankfi�kok is bez�rnak, az Erste Bank elektronikus szolg�ltat�sai azonban az �nnepek idej�n is r�szlegesen �zemelnek.

A 40-222-222 telefonsz�mon el�rhet� Erste TeleBank �s a 40-222-223 telefonsz�mon el�rhet� V�llalati TeleBank december 29-�n, cs�t�rt�k�n a megszokott rendben �zemel �s december 30-�n, p�nteken 16 �r�ig is valamennyi szolg�ltat�s el�rhet� seg�ts�g�kkel.

Azt k�vet�en, eg�szen j�v� janu�r 2-�n, h�tf�n reggel 8 �r�ig, csak a TPIN-nel t�rt�n� azonos�t�s, a k�d megv�ltoztat�sa �s a sz�mlaegyenleg lek�rdez�se �zemel. Ez id� alatt azonban mindk�t rendszer a p�ntek d�lut�n 4 �rai egyenleget k�zli.

Bet�tlek�t�s �tutal�si megb�z�sok ind�t�sa viszont egyik rendszeren sem lehets�ges. Janu�r 2-�n reggel 8 �r�t�l az Erste TeleBank �s a V�llalati Telebank ism�t a megszokott rendben �zemel majd.

A p�nzint�zet az elektronikus csatorn�kon - TeleBank, Netbank, Electra, Multicash - adott megb�z�sokat a k�vetkez� id�pontokig dolgozza fel: A forint giro �s bankon bel�li megb�z�sokat, valamint az azonnali inkassz�kat 28-�n �s 29-�n 18 �r�ig, 30-�n 16 �r�ig teljes�ti. Bet�tek lek�t�s�re �s felt�r�s�re 28-�n �s 29-�n 16 �r�ig, 30-�n 10 �r�ig van lehet�s�g.

A kimen� deviza �tutal�sok, �tvezet�sek, import inkassz� fizet�s, devizacsekk ki�ll�t�si megb�z�sok, spot megb�z�sok 28-�n �s 29-�n 14 �r�ig , 30-�n 12 �r�ig kezdem�nyezhet�k. A 29-�n �s 30-�n �tvett spot megb�z�sok janu�r 2-�n, illetve 3-�n teljes�lnek.

Csoportos �tutal�si megb�z�sok 28-�n �s 29-�n-�n 15 �r�ig, 30-�n 12 �r�ig ind�that�k el. K�szp�nzfelv�tel bejelent�s�t �s k�szp�nz kisz�ll�t�si megb�z�st a bank 28-�n, 29-�n �s 30-�n, egyar�nt 11 �r�ig fogad el, �s a 30-i megb�z�st janu�r 3-�n teljes�ti. A postai kifizet�si utalv�nyokkal kapcsolatos megb�z�sok 28-�n, �s 29-�n 13 �r�ig, 30-�n 9 �r�ig adhat�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK