Tisztelt �gyfeleink!

�rtes�tj�k �n�ket, hogy�az [origo] klikkbank�az �v v�gi �nnepek idej�n az al�bbiak szerint m�k�dik.

Elektronikus csatorn�kon adott megb�z�sok feldolgoz�si rendje (NetBank, TeleBank):

Megb�z�s t�pusa

2005.12.28.

2005.12.29.

2005.12.30.

Forint GIRO, Bankon bel�li megb�z�sok:

18:00

18:00

16:00

Bet�t lek�t�s, felt�r�s

16:00

16:00

10:00

Azonnali inkassz�

18:00

18:00

16:00

Kimen� deviza �tutal�sok, �tvezet�sek, import inkassz� fizet�s, devizacsekk ki�ll�t�si megb�z�s:

14:00

14:00

12:00

Spot megb�z�sok:

14:00

14:00*

12:00*

VIBER �tutal�si megb�z�sok:

13:30

13:30

13:30

Csoportos �tutal�si megb�z�sok:

15:00

15:00

10:00

K�szp�nzfelv�tel bejelent�se (aviz�)

11:00

11:00

11:00

K�szp�nz kisz�ll�t�si megb�z�s

11:00

11:00

11:00 (2006.01.03-i kisz�ll�t�ssal)

Postai kifizet�si utalv�ny

13:00

13:00

09:00* A december 29-�n �s 30-�n �tvett spot konverzi�s megb�z�sok 2006.01.02-re, illetve 2006.01.03-ra teljes�lnek!

[origo]klikkbank�TeleBank (06 40 222 222):
2005.12.29-�n a megszokott rendben �zemel.
2005.12.30. 16:00 �r�t�l 2006.12.02-�n 08:00 �r�ig az automata szolg�ltat�sok az al�bbiak szerint alakulnak:

TPIN-el t�rt�n� azonos�t�s

�zemel

Sz�mlaegyenleg lek�rdez�s
(2005.12. 30. 16:00 �ra �s 2006.01.02. 08:00 �ra k�z�tt a 2005.12.30-i 16:00 �rai egyenleget k�zli.)

�zemel

TPIN k�d megv�ltoztat�sa

�zemel

Bet�tlek�t�s

Nem �zemel

�gyf�l �ltal el�re defini�lt k�dolt �tutal�si megb�z�sok ind�t�sa

Nem �zemel

Bank �ltal el�re defini�lt APEH c�lsz�ml�kra t�rt�n� �tutal�si megb�z�sok ind�t�sa

Nem �zemel2006.01.02-�n 08:00 �ra ut�n az� [origo] klikkbank�TeleBank a megszokott rendben �zemel.

TPIN-el t�r�n� azonos�t�s

�zemel

Sz�mlaegyenleg lek�rdez�s
(2005.12.30. 16:00 �s 2006.01.02 08:00 �ra k�z�tt a 2005.12.30-i 16:00 �rai egyenleget k�zli.)

�zemel

TPIN k�d megv�ltoztat�sa

�zemel

�gyf�l �ltal el�re defini�lt k�dolt �tutal�si megb�z�sok ind�t�sa

Nem �zemel

Bank �ltal el�re defini�lt APEH c�lsz�ml�kra t�rt�n� �tutal�si megb�z�sok ind�t�sa

Nem �zemel


Valamennyi �gyfel�nknek kellemes �nnepeket �s sikerekben gazdag �j �vet k�v�nunk!