P�nzt keresnek a GKM honlapj�n

2005.12.29. 14:54

A l�togat�k t�bb mint 70 sz�zal�ka a "Forr�skeres�" programot haszn�lta a Gazdas�gi �s K�zleked�si Miniszt�rium (GKM) "Lend�let port�lj�n". Az oldalon december v�g�ig �sszesen 580 ezer, naponta, �tlagosan 8 500 l�togat�t regisztr�ltak.

A www.lendulet.hu port�l egyik legfontosabb eleme a "Forr�skeres�" program, amelynek seg�ts�g�vel az egyes v�llalkoz�k kiv�laszthatj�k fejleszt�si c�ljaikhoz illeszked� forr�st�pusokat. A port�lt felkeres�k 20 sz�zal�ka a forr�sokat c�lir�nyosan, a list�b�l v�lasztja ki, de gyakran b�ng�szett men�pont a p�ly�zati regiszter is.

Az �prilisban l�trehozott port�l c�lja az volt, hogy a v�llalkoz�sok rendelkez�s�re �ll� eur�pai uni�s �s hazai �llami forr�sr�l sz�l� inform�ci�t egy helyen lehessen el�rni, a p�ly�zati lehet�s�gekkel egy honlapon szerepeljenek az �llamilag t�mogatott hitelek �s egy�b lehet�s�gek is.

KAPCSOLÓDÓ CIKK