Er�s�d�tt a forint, gyeng�lt a doll�r

2006.01.04. 16:45

A forint szerd�n er�s�d�tt a bankk�zi devizapiacon: az eur�t f�l n�gykor 250,70/80 forinton jegyezt�k, 80 fill�rrel gyeng�bben a keddi �rfolyamn�l. A doll�r t�bb mint 4 forinttal gyeng�lt.

A forint 29 b�zisponttal 11,20 sz�zal�kra er�s�d�tt a plusz-m�nusz 15 sz�zal�kos ingadoz�si s�v er�s oldal�n. Az eur�t a nap nagyobb r�sz�ben 251 forint alatt jegyezt�k, a m�lypont 250,70 forinton volt.

Szerd�n lend�letes keresked�sben a r�gi� �sszes valut�ja er�s�d�tt. K�z�l�k a legnagyobb m�rt�kben a zloty �s a szlov�k korona nyert, kisebb m�rt�kben n�tt a cseh korona �s a magyar forint �rfolyama is.

A piacokat jobb�ra a doll�r gyeng�l�se mozgatta az eur�val szemben. Az amerikai jegybank szerep�t bet�lt� FED legut�bbi kamatd�nt� �l�s�r�l megjelentetett r�vid�tett jegyz�k�nyv alapj�n a piacok nem v�rnak amerikai kamatemel�st.

Budapesten d�lut�n 207,50/70 forinton jegyezt�k a doll�rt, t�bb mint n�gy forinttal gyeng�bben a 211,90/212,00 forintos el�z� napi jegyz�sn�l. Az amerikai valuta utolj�ra november elej�n volt ilyen gyenge a forinthoz k�pest.

Keresked�k a h�ten a forint tov�bbi er�s�d�s�re sz�m�tanak. Szerint�k a 2005-�s �llamh�ztart�si hi�ny el�zetes adatai, amelyeket cs�t�rt�k�n tesz k�zz� P�nz�gyminiszt�rium, v�rhat�an kev�ss� t�rik le a piacon tapasztalhat� �v eleji lend�letet.

A forintpiacon 5,80-6,10 sz�zal�k k�z�tt mozgott az overnight �s tomnext kamat, a hosszabb lej�ratokon is megindult a keresked�s, a kamatok mintegy 10-15 b�zisponttal cs�kkentek. A hat h�napos kamat 6,25/35 sz�zal�kon, a 12 h�napos 6,45/50 sz�zal�kon z�rt.

Az �llampap�rok m�sodpiaca sem maradt ki az �ltal�nos �l�nk�l�sb�l. Hazai �s k�lf�ldi befektet�k egyar�nt a v�s�rl�i oldalt er�s�tett�k, ez�rt a hozamszint minden lej�raton cs�kkent.

KAPCSOLÓDÓ CIKK