�j fi�kokat nyitott az Erste Bank

2006.01.04. 17:56

K�t �j fi�kot nyitott szerd�n Budapesten az Erste Bank. A k�t �j fi�k a VI. ker�let Andr�ssy �t 33. �s a XIV. ker�let Bosny�k t�r 8. sz�m alatt kezdte meg m�k�d�s�t. A p�nzint�zet t�bb kedvezm�nyesen k�n�lt szolg�ltat�ssal v�rja �gyfelei �j fi�kjaiban.

Az els� 3 h�napban nyitott sz�ml�k eset�ben 6 h�napig ingyenes a sz�mlavezet�s, a fi�knyit�st�l sz�m�tott 3 h�napon bel�l megadott csoportos beszed�si megb�z�sok teljes�t�se 6 h�napig d�jmentes, �j Visa Electron vagy Cirrus Maestro k�rtya ig�nyl�sekor a bank elengedi az els� �ves k�rtyad�jat, valamint 1 milli� forintn�l nagyobb �sszeg 6 h�napos lek�t�se eset�n plusz 0,5 sz�zal�k kamatpr�mium j�r az �gyf�lnek.

Az Erste Banknak 2004 v�g�n 139 fi�kja volt, ebb�l 45 Budapesten, 94 pedig vid�ken m�k�d�tt. A p�nzint�zet tavaly 21 fi�kot nyitott a bank, amib�l 14-et Budapesten �s Pest megy�ben, 7-et pedig vid�ken. Emellett 13 fi�kot nagyobb, k�zpontibb fekv�s� helyre k�lt�ztetett. A tavalyi �v v�g�n �gy �sszesen 160 db Erste bankfi�k m�k�d�tt orsz�gszerte.

A bank c�lja, hogy 2006. december v�g�ig mintegy 200 egys�ges h�l�zatot hozzon l�tre. Ennek megfelel�en 36 �j fi�k megnyit�sa szerepel az Erste Bank idei c�ljai k�z�tt, melyb�l 25-�t Budapesten, 11-et pedig vid�ken k�v�n megnyitni. J�v�re tov�bbi 21 fi�k nyit�sa a terv, �gy kb. 220 egys�ges h�l�zata lesz majd az Erste Banknak 2008. janu�r 1-j�n.

KAPCSOLÓDÓ CIKK