Hitelek f�lp�nz�rt az Erste Bankt�l

2006.01.05. 19:29

Elengedi a szem�lyi k�lcs�n�k �s a jelz�loghitelek foly�s�t�si jutal�k�nak a fel�t az Erste Bank h�ten ind�tott akci�ja keret�ben. Emellett a p�nzint�zet �lland�v� tette a szem�lyi k�lcs�n�k kar�csonyi kedvezm�ny�t is.

Hitelez�si akci�t ind�tott a h�ten az Erste Bank, amelynek keret�ben minden jelz�log alap� hitel �s szem�lyi k�lcs�n foly�s�t�si jutal�k�b�l 50 sz�zal�k kedvezm�nyt ad. Ezzel p�rhuzamosan a hitelint�zet a 2005. �v v�g�ig kedvezm�nyesen k�n�lt szem�lyi k�lcs�n�k kond�ci�it �lland�v� tette, �gy jelenleg az osztr�k tulajdon� p�nzint�zet k�n�lja minden devizanemben az egyik legkedvez�bb t�rleszt�r�szlet� szem�lyi k�lcs�nt.

Az �j�vi hitelez�si akci�ban azok a szem�lyi k�lcs�n vagy jelz�log alap� hitel ig�nyl�k vehetnek r�szt, akik a bankn�l vezetett foly�sz�ml�ra utaltatj�k a fizet�s�ket, �s legal�bb k�t csoportos beszed�si megb�z�st adtak. A kedvezm�ny fels� hat�ra a foly�s�t�si jutal�k 50 sz�zal�ka, de legfeljebb 25 ezer forint lehet.

A szem�lyi k�lcs�n�k eset�ben az eddig akci�sk�nt hirdetett kond�ci�k 2006. janu�r 2-�t�l �lland�ak lettek minden devizanemben. Az �zlet�gvezet� szerint ezzel a piacon az egyik legkedvez�bb felt�telek mellett k�n�lja a bank ezeket a hiteleket: p�ld�ul 400 ezer forint 72 h�napos futamid�re t�rt�n� felv�tele eset�n, sv�jci frank alapon havi 8127 forint t�rleszt�r�szletet kell fizetnie az �gyf�lnek.

Az Erste Bank szem�lyik�lcs�n-�llom�nya a 2005-�s �v sor�n k�zel 17 sz�zal�kkal n�tt, ami els�sorban a sv�jci frank alap� hitelek ir�nti megn�vekedett keresletnek k�sz�nhet�. Az �jonnan kihelyezett hitelek 45 sz�zal�k�t forintban, 37 sz�zal�k�t sv�jci frankban, 18 sz�zal�k�t pedig eur�ban vett�k fel a bank �gyfelei. 2005-ben a szem�lyi hitelt felvev� �gyfelek �tlagosan 580 ezer forintot ig�nyeltek a bankt�l 54 h�napos futamid�re. Az �tlagos futamid� hossza 2006-ban v�rhat�an tov�bb emelkedik, mivel 2005 november�t�l az Erste Bank is k�n�l 72 h�napos futamidej� szem�lyik�lcs�n-konstrukci�kat.

Forr�s: [origo]
A p�nzint�zet a F�szekrak� prorgram rsztvev�inek is kedvezm�nyt k�n�l

A szem�lyik�lcs�n- �s jelz�loghitel-foly�s�t�si akci�kon k�v�l az Erste Bank a F�szekrak� hitel felv�telekor is kedvezm�nyt biztos�t �gyfeleinek. 2005-ben a F�szekrak� hitelkonstrukci� d�j�t az �llam mag�ra v�llalta, ez a kedvezm�ny azonban 2006-t�l megsz�nt. Az Erste Bank az �rintett fiatal koroszt�ly lak�shoz jut�s�nak el�seg�t�se �rdek�ben 2006. janu�r 2-�t�l visszavon�sig �tv�llalja az �llami kezess�gv�llal�s d�j�t, ami a kezess�ggel �rintett hitel�sszeg 2 sz�zal�ka. Az Erste Bank rem�nyei szerint ezzel az akci�val m�g t�bb fiatal els� lak�shoz jut�s�t seg�ti el�.

A�bank a tavaly szeptemberben bevezetett egyedi, fekete sz�n� hitelk�rty�j�nak bevezet�si akci�j�t is meghosszabb�totta, s�t kieg�sz�tette. A 2006. m�rcius 31-ig be�rkez� hitelk�rtya-ig�nyl�sek eset�n a bank nemcsak a f�k�rtya, hanem a t�rsk�rty�k els� �ves d�j�t is elengedi, s�t egy b�r p�nzt�rc�t is aj�nd�kba ad hitelk�rty�t ig�nyl� �gyfeleinek.

KAPCSOLÓDÓ CIKK