Teljesen a Swisscom� lehet az Antenna Nyrt.

2006.01.09. 18:58

A Swisscom Broadcast AG 2�729 549 darab t�rzsr�szv�ny megv�s�rl�s�val 75-r�l 97,99 sz�zal�kra n�velte r�szesed�s�t az Antenna Hung�ria Nyrt.-ben. A Rahimkulov csal�d �rdekelts�g�ben �ll� Firthlion Limited is eladta r�szv�nyeit.

�gy a Swisscom Broadcast AG tulajdonosa, a Swisscom AG k�zvetve befoly�st szerzett az Antenna Hung�ria Nyrt. felett. A Swisscom Broadcast AG �sszesen az Antenna Hung�ria �ltal kibocs�tott 11�635 950 darab t�rzsr�szv�ny tulajdon�t szerezte meg, amely a v�llalat alapt�k�j�nek 97,99 sz�zal�k�t k�pviseli.

Az akci� sor�n a Rahimkulov csal�d �rdekelts�g�ben �ll�, londoni sz�khely� Firthlion Limited is eladta a tulajdon�ban l�v� 2�138 635 darab Antenna Hung�ria t�rzsr�szv�nyt. Ezzel megsz�nt a Firthlion 18,01 sz�zal�kos r�szv�nytulajdona. Szint�n megsz�nt a Firthlion 76 sz�zal�kos tulajdonos�nak, a budapesti Kafijat Kereskedelmi �s Consulting Kft.-nek az Antenna Hung�ria Rt.-ben megl�v� k�zvetett befoly�sa.

A jogszab�lyok �rtelm�ben a r�szv�nyek t�bb mint 90 sz�l�k�t megszerz� tulajdonosnak jog�ban �ll tulajdonost�rsait kiszoratani, azaz a c�g valamennyi r�szv�ny�t t�l�k az el��rt �ron�megv�s�rolni.