�ri�si osztal�kot is fizethet az �llami Nyomda

2006.01.11. 10:05

Keddi �l�s�n az �llami Nyomda Nyrt. Igazgat�s�ga arr�l d�nt�tt, hogy az �vi ad�zott eredm�ny legal�bb 20 sz�zal�k�nak a t�rsas�g eredm�nytartal�k�ba kell ker�lnie. �gy az osztal�k el�rheti az ad�zott eredm�ny ak�r 80 sz�zal�k�t is.

Az �llami Nyomda Nyrt. Igazgat�s�ga 2006. janu�r 10-�n megtartott �l�s�n d�nt�st hozott a t�rsas�g szeptemberben elfogadott osztal�kpolitik�j�nak megv�ltoztat�s�r�l. Az egyhang�lag elfogadott hat�rozat �rtelm�ben, az el�z� �vekhez hasonl�an a t�rsas�g a j�v�ben is folytatja kiemelked�en magas osztal�kfizet�si politik�j�t, �gy az idei �vben kifizet�sre ker�l� osztal�k el�rheti az ad�zott eredm�ny ak�r 80 sz�zal�k�t is.

Az �llami Nyomda Nyrt. Igazgat�s�ga egyhang� d�nt�s�vel hat�rozatot hozott, arr�l, hogy a 2010-ig tart� �zleti tervid�szak sor�n, az �ves besz�mol� elfogad�s�val a rendes k�zgy�l�s�nek olyan m�rt�k� osztal�k kifizet�sre tesz javaslatot, amelynek k�vetkezt�ben a t�rsas�g adott �vi ad�zott eredm�ny�nek, legal�bb 20 sz�zal�ka a t�rsas�g eredm�nytartal�k�ba ker�l. Az igazgat�s�g ezen hat�rozat�val a 2005. szeptember 22-�n meghozott d�nt�s�t m�dos�totta.

Zs�mboki G�bor, az �llami Nyomda Igazgat�s�g�nak tagja �s a t�rsas�g vez�rigazgat�-helyettese az igazgat�s�g d�nt�se nyom�n kiemelte: "Az �llami Nyomda az elm�lt h�rom �vben is kiemelked�sen magas osztal�kot fizetett. Region�lis n�veked�si strat�gi�nk tov�bbra is v�ltozatlan �s �gy gondoljuk, hogy az exportpiaci terjeszked�s, valamint kisebb akviz�ci�k p�nz�gyi felt�telei adottak a t�rsas�gn�l. Kedvez� hitelfelv�teli lehet�s�gekkel rendelkez�nk, valamint a szabad cash-flow-gener�l�s biztos�tott, ez�rt nem felt�tlen�l az osztal�k terh�re k�v�njuk finansz�rozni a terjeszked�st."

Az �llami Nyomda Nyrt. strat�giai c�lkit�z�seivel �sszhangban, piaci s�ly�nak n�vel�se �rdek�ben 2004 �s 2005 folyam�n k�z�s v�llalatokat, illetve le�nyv�llalatokat alap�tott Rom�ni�ban, Bulg�ri�ban, Oroszorsz�gban �s Szlov�ki�ban, k�zvetlen term�k�rt�kes�t�ssel �sszesen 17 orsz�gban van jelen.

KAPCSOLÓDÓ CIKK