Fi�knyit�si l�zban �gnek a bankok

2006.01.12. 11:59

T�bb mint sz�z bankfi�k ny�lt tavaly Magyarorsz�gon. A bankok fi�knyit�si versenye a k�vetkez� �vekben tov�bb gyorsul: k�t �v alatt mintegy 250 fi�k nyit�s�t tervezik, �gy 2007 v�g�re harmad�val t�bb bankfi�k lesz az orsz�gban, mint 3 �vvel kor�bban volt.

Fi�knyit�si l�zban �g a magyar p�nzint�zetek t�bbs�ge. Tavaly a t�z legnagyobb kereskedelmi bank 107 fi�kot nyitott, 30-at Budapesten, 57-et vid�ken. Legt�bb fi�kkal - sz�m szerint 25-tel - a Raiffeisen Bank h�l�zata gyarapodott. Az Erste Bank 21, a CIB Bank 20 fi�kkal b�v�tette h�l�zat�t. Az�ta az Erste Bank kett�, a CIB bank 1 fi�kot nyitott.

A legt�bb, 437 fi�kja tov�bbra is az OTP Banknak van. A fi�knyit�soknak k�sz�nhet�en a m�sodik legnagyobb, 162 tag� fi�kh�l�zatot az Erste Banknak alak�tott ki. Ezzel a m�sodikr�l a harmadik helyre szor�totta a K&H Bankot, melynek 158 fi�kja van. A Raiffeisen Bank 98, a CIB Bank 78, a Budapest Bank 65 fi�kot �zemeltet jelenleg.

A fi�knyit�si verseny azonban m�g nem �rt v�get, s�t a temp� tov�bb fokoz�dik. A megk�rdezett kilenc p�nzint�zet k�t �ven bel�l �jabb 234 fi�kot akar nyitni, k�z�l�k 112-t m�r id�n. Terveik id�ar�nyos r�sze m�r megval�sult, hiszen id�n 3 �j bankfi�k kezdte meg m�k�d�s�t.

A k�vetkez� k�t �vben a legt�bb fi�kot, 57-et az Erste Bank tervezi megnyitni. Az MKB Bank 40, a Budapest Bank 35 fi�kkal akarja ez id� alatt b�v�teni h�l�zat�t. A CIB Bank 32, a HVB Bank legal�bb 28 fi�k megnyit�s�t ir�nyozta el� 2007 v�g�ig.

Id�n a legt�bb �j fi�kja az Erste Banknak ny�lik, az osztr�k �rdekelts�g� p�nzint�zet 36 fi�kkal b�v�ti h�l�zat�t. A HVB Bank 28, a Raiffeisen Bank 22 fi�kot akar nyitni. A CIB Bank 26, a K&H Bank 10 fi�k nyit�s�t tervezi.

A 2007 v�g�ig tart� h�rom �v alatt a legnagyobb h�l�zatb�v�t�st az Erste Bank ir�nyozta el� 78 fi�k megnyit�s�val. A Raiffeisen Bank 47, a Budapest Bank 45, az MKB Bank 42, a HVB Bank 41 fi�k nyit�s�val akarja b�v�teni h�l�zat�t.

A fi�knyit�si� verseny nem alak�tja �t jelent�sen a p�nzint�zetek fi�ksz�ma alapj�n fel�ll�that� sorrendet. A legt�bb fi�kja k�t �v m�lva is az OTP Banknak lesz. Tavaly az Erste Bank v�lt a m�sodik legnagyobb h�l�zatot m�k�dtet� bankk�, harmadik helyre szor�tva a K&H Bankot.

Az Erste fi�knyit�si temp�j�nak k�sz�nhet�en ez a sorrend legal�bb 2007-ig fennmarad. Szint�n tart�snak t�nik a Raiffeisen Bank negyedik �s a CIB Bank �t�dik helye. A HVB Banknak azonban es�lye van arra, hogy hosszabb-r�videbb ideig nagyobb h�l�zata legyen, mint a Budapest Banknak �s az MKB Banknak.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK