�ll�shelyd�mping a magyar bankokn�l

2006.01.19. 11:49

Nagyj�b�l �tsz�z �ll�shely szabad a hazai p�nzint�zetekn�l - der�l ki a Vil�ggazdas�g cs�t�rt�k�n megjelent �r�s�b�l. A bankok els�sorban diplom�s p�lyakezd�ket v�rnak.

Els�sorban fi�kh�l�zatuk b�v�t�s�vel magyar�zz�k a hitelint�zetek a szabad st�tusok nagy sz�m�t. Szerint�k az �v elej�n szok�sos jutalomoszt�s, illetve az azt k�vet�en indul� v�ndorl�sok kev�sb� j�tszanak szerepet az �res �ll�shelyek szaporod�s�ban. Az �ll�sok mintegy h�romnegyed�re diplom�s szakemberek jelentkez�s�t v�rj�k, �s t�bbs�gben vannak a front-office ter�letre vonatkoz� aj�nlatok is.

Hozz�vet�legesen �tsz�z szabad �ll�shely van�a hazai hitelint�zetekn�l, ebb�l t�bb mint 340 az �rintettek internetes honlapjain is megtal�lhat�. A bankok els�sorban a fi�kh�l�zatuk b�v�t�s�vel magyar�zz�k a szabad st�tusok nagy sz�m�t.

Az Erste Bank p�ld�ul eml�keztette a gazdas�gi lap �js�g�r�j�t arra, hogy 2005-ben 21 fi�kot nyitottak, 2006-ban pedig tov�bb b�v�lhet az �rt�kes�t�si egys�gek sz�ma. Expanzi�s programj�val magyar�zta t�bb tucat �ll�saj�nlat�t a HVB Bank is. Az MKB Bank szint�n a h�l�zatb�v�t�ssel - �s emellett a szervezeti �talak�t�ssal �sszef�gg� ig�nyekkel - indokolta a szabad st�tusok fenntart�s�t.

A hitelint�zetek szerint ugyanakkor az �v elej�n szok�sos jutalomoszt�s kev�sb� j�tszik szerepet az �res �ll�shelyekn�l. Ezzel egy�tt n�melyik�k elismeri, hogy az �v v�gi jutalmak kioszt�sa ut�n kiss� feler�s�dik az elv�ndorl�s.

A Raiffeisen Bankn�l ezzel szemben r�mutattak arra, hogy a jutalmaz�sok id�pontja nem esik egybe az egyes bankokn�l: van, ahol m�r janu�rban, de akad hitelint�zet, ahol csak a tavaszi h�napokban utalj�k �t a h�s�ges - �ltal�ban legal�bb egy f�l �ve az adott helyen alkalmaz�sban �ll� - dolgoz�knak j�r� extra �sszeget.

Fot�: MTI
A fi�kh�l�zat b�v�t�se is nagy szerepet j�tszik a magyar p�nzint�zetek munkaer�kereslet�ben

A h�l�zatb�v�t�s domin�ns szerep�t meger�s�ti az a t�ny is, hogy az internetes honlapokra is feltett aj�nlatok t�bb mint fele �gyf�lkapcsolati (front-office) munk�ra keres szakembereket. A 340 aj�nlatb�l k�zel k�tsz�z ilyen poz�ci� bet�lt�s�re vonatkozott. A honlapokon k�zz�tett adatokb�l j�l l�tszik az is, hogy a hitelint�zetek els�sorban diplom�s jelentkez�kre sz�m�tanak, a meghirdetett �ll�shelyek k�zel h�romnegyed�nek bet�lt�s�hez felt�tel a fels�fok� - t�lnyom�r�szt szakir�ny� - v�gzetts�g.

Igaz, az �ll�shelyekre meghirdetett p�ly�zatok t�bbs�ge valamennyi gyakorlathoz k�ti az alkalmaz�st, minden nagyobb hitelint�zet ind�tott m�r - vagy tervez ind�tani - valamilyen, a p�lyakezd�k alkalmaz�s�t, illetve beilleszked�s�t c�lz� programot. A CIB Bank kifejezetten p�lyakezd�k r�sz�re alak�totta ki Bank Start programj�t, amelyet 2004 szeptember�ben ind�tottak el ut�np�tl�s-nevel� c�lzattal.

A Budapest Bankn�l t�bb programot m�k�dtetnek fels�fok� v�gzetts�g� p�lyakezd�k sz�m�ra, amelyben t�bb h�napos, n�h�ny esetben t�bb�ves tr�ning keret�ben k�pzik �ket szak�rt�i vagy vezet�i poz�ci�k majdani bet�lt�s�re. Hasonl� programok m�k�dnek a HVB, a Raiffeisen �s az MKB Bankn�l is.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek adatai szerint a m�lt �v szeptember 30-ig tart�, egy�ves id�szakban t�z sz�zal�kkal n�vekedett az �tlagos �llom�nyi l�tsz�m a magyar bankszektorban. Ez tavaly indult viszonylag gyors n�veked�snek, �s a harmadik negyed�vre megk�zel�tette a 28 500 f�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK