A lengyel p�nz�gyminiszter felsz�l�totta az UniCredit eln�k�t, hogy egy h�napon bel�l �rt�kes�ts�k a lengyel BPH bankban szerzett r�szesed�s�ket. A lengyel korm�ny ugyanis meg akarja akad�lyozni a BPH �s Pekao bankok egyes�l�s�t. Az Eur�pai Bizotts�g szerint azonban Lengyelorsz�g uni�s jogot s�rt ezzel.

Andrzej Mikosz lengyel p�nz�gyminiszter lev�lben sz�l�totta fel az UniCredit eln�k�t, hogy az olasz bank egy h�napon bel�l �rt�kes�tse a lengyel BPH bankban szerzett teljes r�szesed�s�t. A miniszter arra hivatkozik, hogy az UniCredit a lengyel Pekao bank megv�s�rl�sakor szerz�d�sben v�llalta, hogy nem hajt v�gre befektet�st a Pekao lengyelorsz�gi versenyt�rsaiban.

Az UniCredit t�bbs�gi tulajdonosa a lengyel Pekao banknak, �s a n�met HypoVereinsbank (HVB) �s Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) �tv�tel�vel birtok�ba ker�lt a BA-CA le�nyv�llalata, a BPH is. Az UniCredit egyes�teni akarja k�t lengyel �rdekelts�g�t, a lengyel korm�ny pedig ezt meg akarja akad�lyozni.

Mikosz a Radio Maryja r�di�nak adott nyilatkozat�ban r�mutatott, hogy a korm�ny a lengyel p�nz�gyi �gazatra n�zve k�rosnak tekinti, ha az UniCredit beolvasztja a BPH-t. "A beolvaszt�s megakad�lyoz�s�ra hivatott egyetlen hat�s�g a bankfel�gyelet. A korm�ny tagjai mindenk�ppen a tilalom mellett teszik le a garast" - jelentette ki.

Az okt�ber �ta hivatalban l�v� jobboldali konzervat�v korm�ny minisztereln�ke, Kazimierz Marcinkiewicz nem rejtette sosem v�ka al�, hogy a BPH �s a Pekao bankok f�zi�j�t minden eszk�zzel meg fogja akad�lyozni.

Az egyes�l�ssel ugyanis 20,5 sz�zal�kos piaci r�szesed�st szerz� p�nzint�zet j�nne l�tre, �s a jelenlegi piacvezet�, az �llami ellen�rz�s alatt �ll� PKO BP 17 sz�zal�kos tulajdonr�sszel a m�sodik helyre esne vissza. A szakszervezetek pedig �tezres le�p�t�st�l tartanak a f�zi�t k�vet�en.

Az Eur�pai Bizotts�g v�lem�nye szerint viszont Lengyelorsz�g uni�s jogot, a t�ka�raml�s szabads�g�nak alapelv�t s�rti. Ez�rt a bizotts�g arra sz�l�totta fel Lengyelorsz�got, hogy 15 napon bel�l v�laszoljon �s d�nt�s�t igazolja.

H�tf�n lej�rt a lengyel kincst�r�gyi miniszt�riumnak �ll�spontja kifejt�s�re Br�sszel �ltal adott hat�rid�. A lengyel d�nt�shoz�k s�relmezik Br�sszel m�lt p�nteki kem�ny hang� level�t. A Bizotts�g egy�rtelm�en a lengyel korm�ny �rt�s�re adta, hogy a f�zi� enged�lyez�se kiz�r�lagos hat�sk�r�be tartozik.

A lengyel korm�ny k�t �rvet hozhat fel Br�sszelben az egyes�l�s enged�lyez�se ellen. Egyr�szt a lengyel bankfel�gyelet m�g adatszolg�ltat�sra v�r az UniCreditt�l, amelyek sz�ks�gesek lenn�nek az egyes�l�snek a lengyel bankrendszer stabilit�s�ra gyakorolt hat�s�nak a felm�r�s�hez, m�sr�szt az UniCredit le�nyv�llalatainak fuzion�l�s�val megs�rten� a Pekao megv�s�rl�sakor szerz�d�sben v�llalt k�telezetts�geit. A privatiz�ci�t eredetileg azzal a felt�tellel enged�lyezt�k sz�m�ra, hogy tart�zkodik tov�bbi lengyel bankok megv�s�rl�s�t�l.