Piaci t�ke�rt�ke alapj�n az Amerikai Egyes�lt �llamok m�sodik legnagyobb bankcsoportja, a Bank of America tavaly 19 sz�zal�kkal 16,89 milli�rd doll�rra n�velte az ad�zott eredm�ny�t a 2004-es 14,14 milli�rdr�l.

A teljes bankbev�tel eg�sz �vben 16 sz�zal�kkal 57,6 milli�rd doll�rra b�v�lt 49,6 milli�rdr�l. A banknak �v v�g�n t�bb mint 38 milli� �gyfelet szolg�lt ki t�bb mint 5800 fi�kban, 17 700 p�nzkiad� automat�val, illetve 14 milli�an haszn�lt�k �v k�zben rendszeresen a vonali szolg�ltat�s�t.

A nett� kamatbev�tel - a kamatk�l�nb�zet - csak 8 sz�zal�kkal javult, 31,99 milli�rd doll�rra a 2004-es 29,51 milli�rdr�l, nem utols�sorban a bet�tek gyors n�veked�se miatt. Az �vi �tlagos k�lcs�nkinnlev�s�g 13 sz�zal�kkal 537 milli�rd doll�rra n�tt, a bet�t�llom�ny 14 sz�zal�kkal 632 milli�rd doll�rra emelkedett. A kezelt vagyon 7 sz�zal�kkal 482 milli�rd doll�rra gyarapodott. A nett� kamathozam 0,38 sz�zal�kponttal 2,88 sz�zal�kra cs�kkent.��

A bankot eg�sz �vben seg�tettek a kamatk�l�nb�zeten k�v�li forr�sok: 28 sz�zal�kkal n�tt ezek bev�tele, k�zt�k a befektet�sek hozama, a k�rtyaszolg�ltat�s �s a saj�tsz�ml�s, kereskedelmi �gyletek t�bblete. A bankk�rtya-szolg�ltat�s bev�tele kiugr�an, 32 sz�zal�kkal emelkedett, mert az �gyfelek 29 sz�zal�kkal t�bb p�nzt k�lt�ttek bankk�rtya �tj�n, mint 2004-ben.

Az utols� negyed�vben lassult a teljes�tm�ny: az ad�zott eredm�ny 3,77 milli�rd doll�r volt, elmaradva az egy �vvel kor�bbi 3,85 milli�rdt�l, els�sorban az MBNA hitelk�rtya-t�rsas�g megv�s�rl�s�nak k�lts�ge miatt. A tartal�kol�st is n�velt�k: 1,4 milli�rd doll�rra a 2004-es negyedik negyed�vi 1,16 milli�rdhoz k�pest, a szem�lyi fizet�sk�ptelens�g k�vetkezm�nyeit szab�lyoz� amerikai t�rv�ny m�dos�t�sa, szigor�t�sa miatt. A bankbev�tel 3 sz�zal�kkal 14,37 milli�rd doll�rra n�vekedett az egy �vvel azel�tti 13,92 milli�rdhoz k�pest.