A magyar ingatlanalapok nem v�lhatnak olyan k�nnyen fizet�sk�ptelenn�, mint ahogy az n�h�ny n�met ingatlanalappal a k�zelm�ltban t�rt�nt - mondta az [origo]-nak Kov�cs Zsolt, az ING alapkezel� szakembere. A magyar ingatlanalapok vagyon�nak z�me ugyanis gyorsan �rt�kes�thet� eszk�z�kb�l �ll.

A k�zelm�ltban egy m�ncheni alapkezel�, az�rt volt k�nytelen 3,2 milli�rd eur�t forgat� ingatlanalapj�t befagyasztani, mert a befektet�k 24 �r�n bel�l 700 milli� eur�t vontak ki az alapb�l. Az alapkezel� a kialakult p�nikhangulat�rt az egyik n�met gazdas�gi elemz�t okolja, mivel " k�zlem�ny�kben elad�sra sz�l�tott�k fel a befektet�ket". Ez m�r a harmadik n�met ingatlanalap, amelyet lez�rnak.

Kov�cs Zsolt szerint ilyen Magyarorsz�gon nem fordulhat el�. A magyar ingatlanalapok t�k�j�nek mintegy k�tharmada k�szp�nzben, foly�sz�ml�n, �s k�nnyen �rt�kes�thet� k�tv�nyekben van. Ennek oka, hogy tavaly a magyar ingatlanalapok t�k�je 99,6 milli�rd forintr�l 361,58 milli�rd forintra n�tt, ami 263 sz�zal�kos n�veked�s.

A befektet�si alapok a hirtelen hozz�juk �raml� 262 milli�rd forint t�k�nek csak egy r�sz�t tudt�k ingatlanba fektetni, az �sszeg nagyobb r�sze k�nnyen �rt�kes�thet� eszk�z�kben, befektet�si lehet�s�gekre v�r. �gy egy esetleges p�nik eset�n is vissza tudn�k fizetni a befektet�k �ltal �sszeadott p�nzt.

N�metorsz�gban azonban az alapok t�k�je sokkal nagyobb ar�nyban van ingatlanokban, ez�rt nem tudt�k �llni a befektet�k visszav�lt�si roham�t.

Kov�cs Zsolt szerint csak z�rtv�g� ingatlanalapot �rdemes ind�tani. �gy a futamid� v�g�ig megtervezhet� az �sszegy�jt�tt t�ke befektet�se �s befektet�sb�l t�rt�n� kivon�sa. A ny�ltv�g� ingatlanalapok t�k�je azonban hirtelen megemelkedhet, vagy cs�kkenhet.

Hirtelen t�kecs�kken�s az alap befagy�s�hoz vezethet, ahogy az N�metorsz�gban t�rt�nt. Hirtelen t�ken�veked�s eset�n viszont, megfelel� befektet�s hi�ny�ban alacsony hozam kialakul�s�t okozhatja. A magyar ingatlanalapok eset�ben, a szak�rt� szerint ink�bb az ut�bbi probl�m�ra van es�ly, m�g az el�bbi rendk�v�l val�sz�n�tlen.

Giczi J�zsef