A hazai hitelint�zetek is kezdik �rezni a k�rbetartoz�sok kedvez�tlen hat�sait, �m m�g kezelhet�nek tartj�k a helyzetet. A bankok legink�bb a faktoringot �s az �thidal� hitelkonstrukci�kat aj�nlj�k a likvidit�si gondokkal k�zd� v�llalati �gyfeleknek.

A hazai hitelint�zetek szerint a v�llalati �gyfelek teljes�tm�ny�n is kezd l�tszani a k�rbetartoz�sok kedvez�tlen hat�sa - �rja a Vil�ggazdas�g. A bankok legink�bb az �p�t�iparban m�k�d�kn�l l�tnak erre utal� jeleket: n� a hiteleit �t�temez� vagy �thidal� k�lcs�n�rt folyamod� �gyfelek ar�nya.

Ezzel egy�tt a hitelint�zetek t�bbs�g�n�l hangs�lyozt�k: a k�rbetartoz�sokb�l ad�d� probl�m�k eddig nem �lt�ttek kezelhetetlen m�reteket. A Creditreform felm�r�se szerint tavaly mintegy 10 nappal, 60 nap k�zel�be emelkedett a k�sedelmesen teljes�t� c�gek �tlagos cs�sz�sa.

Az MKB Bank tapasztalatai szerint a k�rbetartoz�s mint probl�ma m�r 2004-t�l komolyabb m�reteket kezdett �lteni, els�sorban az �p�t�iparban m�k�d� c�gekn�l. A magas�p�t� v�llalatokn�l ugyanakkor jellemz�en nagyobb gondot okoz, mint a m�ly�p�t�sben tev�kenyked�kn�l.

Az Erste Bank szerint �rulkod� jel, hogy a finansz�roz�si ig�nyek felm�r�sekor jellemz� ok az egyre hosszabb fizet�si hat�rid� mellett a k�sedelmes vev��llom�nyok n�veked�se is. A finansz�roz�si k�lts�gek n�veked�se �s a cs�dbe jut� c�gek �ltal okozott bev�telkies�sek pedig az egy�bk�nt j�vedelmez�en m�k�d� c�gekre is vesz�lyt jelenthetnek.

A k�rbetartoz�sok hat�sait legink�bb az �p�t�iparban m�k�d� �gyfelein�l �rz�keli az OTP Bank is. A Raiffeisen Bankn�l ugyanakkor eddig nem �rz�kelt�k a k�rbetartoz�sok kedvez�tlen hat�s�t: a likvidit�si �s t�rleszt�si gondokkal k�zd� �gyfelek sz�ma csak az �gyf�lsz�mmal ar�nyosan n�vekedett - mondt�k.

T�bbf�le megold�s is van

A k�sedelmes fizet�sekb�l ered� probl�m�k kezel�s�re elt�r� megold�sokat alkalmaznak az egyes hitelint�zetek. A CIB Bank p�ld�ul �gyfeleinek t�rleszt�si, illetve kamatfizet�si halad�kra vonatkoz� k�relm�t egyedileg vizsg�lja, �s b�r�lja el. Az MKB Bankn�l 2005 elej�n kidolgozt�k az �p�t�ipar finansz�roz�s�ra vonatkoz� felt�telrendszert, amely az addigiakhoz k�pest szigor�t�sokat tartalmaz. A kis- �s k�z�pv�llalkoz�i �gyf�lk�rben - tett�k hozz� az MKB Bankn�l - a Hitelgarancia Rt. bevon�sa is el�seg�theti a finansz�roz�si probl�m�k megold�s�t.

A tartoz�sok okozta likvidit�si gondok kezel�s�re hasonl�, r�vid lej�rat� konstrukci�kat aj�nlanak �gyfeleiknek a bankok. A faktoring t�bb piaci szerepl� - �gy az MKB, az Erste vagy a CIB Bank - szerint is kiemelt szerephez juthat. Term�szetesen megold�st jelenthet az �rintettek szerint a foly�sz�mla-, az �thidal� �s rul�roz� hitelkonstrukci� ny�jt�sa, illetve a megl�v� �llom�nyok �t�temez�se is. Van, aki - kv�zi faktor jelleg� - forg�eszk�z-finansz�roz�si hitelkonstrukci�t aj�nl �gyfeleinek.