A forint kedden gyeng�lt a bankk�zi devizapiacon, az eur�t 252,70/80 forinton jegyezt�k f�l n�gy k�r�l a h�tf�i 251,90/252,00 forint ut�n.

A forint 28 b�zisponttal 10,49 sz�zal�kra gyeng�lt a plusz-m�nusz 15 sz�zal�kos ingadoz�si s�v er�s oldal�n.

A doll�rral 208,59/68 forinton kereskedtek, 10-20 fill�rrel a h�tf�i �rfolyam felett. A keresked�k szerint a piac aktivit�s�t f�kezte a lengyel �s az amerikai jegybank kamatd�nt�s�re val� v�rakoz�s. A kora d�lut�n 25 b�zispontos lengyel jegybanki kamatcs�kkent�s megegyezett a v�rakoz�sokkal, ez�rt nem gyeng�tette a zlotyt, s�t a d�nt�s bejelent�s ut�n m�g kiss� er�s�d�tt is a lengyel valuta.

Az eur�val 251,75-253,05 forint k�z�tti sz�les s�vban kereskedtek. A forint gyeng�l�s�t az elemz�k szerint a zloty er�s�d�se �ll�totta meg, s a h�t tov�bbi r�sz�ben is a k�t valuta szoros egy�ttmozg�s�ra lehet sz�m�tani.

Magyar id� szerint az esti �r�kban d�nt az amerikai jegybank szerep�t bet�lt� FED az alapkamatr�l - utolj�ra a 18 �v ut�n t�voz� Alan Greenspan eln�k vezet�s�vel. A piac 25 b�zispontos emel�st v�r, a d�nt�s ut�n 4,5 sz�zal�kra emelkedhet az amerikai alapkamat.

A bankok sikerrel z�rt�k a janu�ri tartal�kol�si peri�dust a napok �ta tart� likvidit�shi�ny ellen�re, az overnight kamat 60 b�zisponttal 5,20/30 sz�zal�kra cs�kkent. A szerd�t�l �rv�nyes tomnext kamat 5,90/6,00 sz�zal�kon �ll. Akkor m�r enyh�l a piac likvidit�s hi�nya is, mivel a bankok csak 426 milli�rd forintot k�t�ttek le a szerd�n lej�r� 687 milli�rd forinttal szemben. Ezzel a k�thetes bet�t�llom�ny szerd�t�l 1119,0 milli�rd forintra cs�kken.

Az �llampap�rok m�sodpiac�n 3-10 b�zisponttal emelkedtek a referenciahozamok, ezen bel�l a nagyobb m�rt�k� emelked�s a hosszabb lej�ratokat �rintette. A leger�teljesebben - 10 b�zisponttal 6,85 sz�zal�kra - a h�rom�ves �llamk�tv�ny referenciahozama emelkedett a cs�t�rt�ki aukci� el�tt, amelyre 65 milli�rd forintot aj�nlott fel az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont (�KK). Az ugyancsak cs�t�rt�k�n �rt�kes�t�sre meghirdetett 15 �ves �llamk�tv�ny referenciahozama 4 b�zisponttal 6,88 sz�zal�kra emelkedett, ebb�l a pap�rb�l 20 milli�rd forintnyit �rverez a kincst�r. A keresked�k szerint ez a 7 sz�zal�khoz k�zeli hozamszint m�r a v�gbefektet�ket is v�s�rl�sra sarkallhatja.