Az OTP h�zta lefel� a piacot a B�T-en

2006.02.06. 18:01

Kis, nem eg�szen 26 pontos cs�kken�ssel 22 190,69 ponton z�rt h�tf�n a BUX-index. A keresked�st a B�T-en�jelenleg a gyorsjelent�sek hat�rozz�k meg.

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 25,66 pontos cs�kken�ssel, 22 190,69 ponton z�rt h�tf�n, a p�nteki z�r� �rt�khez k�pest ez 0,12 sz�zal�kos gyeng�l�s. A r�szv�nypiacon 26,76 milli�rd forint �rt�kben sz�lettek �zletek, a vezet� r�szv�nyek �ra vegyesen v�ltozott az el�z� napi z�r�shoz viszony�tva. A r�gi�hoz k�pest tov�bbra is alulteljes�t a magyar piac, a keresked�st mostan�ban azonban nem a nemzetk�zi hangulat, hanem a gyorsjelent�sek hat�rozz�k meg.

Zillich Istv�n, a Takar�kbank �zletk�t�je elmondta, hogy az OTP Bank eset�ben gyeng�bb 2005. �vi eredm�nyre sz�m�tanak a befektet�k, ez�rt viszonylag er�s forgalom mellett esett a pap�r �rfolyama. Zillich Istv�n �gy v�lekedett, hogy a Richter-r�szv�nyek tulajdonosai kihaszn�lt�k a lehet�s�get, �s jelent�s mennyis�gben adt�k el a pap�rt. Hozz�tette: a v�rakoz�sok szerint a t�rsas�g id�n is j�l teljes�t, �s a gyeng�l�s csak �tmeneti.

Juh�sz Rich�rd, a Concorde �rt�kpap�r Rt. �zletk�t�je szint�n �gy v�lte, hogy a bankpap�r gyorsjelent�s�vel kapcsolatos "aggodalmak" miatt z�rt napi m�lypontj�n, �s h�zta lefel� a piacot. A Richter a v�rtn�l valamivel jobb eredm�nyeket k�zl� gyorsjelent�se ellen�re esett a r�szv�ny �rfolyama. Juh�sz Rich�rd szerint a gy�gyszergy�ri pap�r k�zelm�ltban tapasztalt er�s emelked�se ut�n most korrekci� k�vetkezett be. A szak�rt� a Mollal kapcsolatban elmondta: n�veked�se a glob�lis energiahelyzetnek k�sz�nhet�, �s jelent�s mennyis�g� �tk�t�s is felfel� h�zta a r�szv�ny �rfolyam�t.

A kis pap�rok k�z�l Zillich Istv�n a Fotexet �s a Graphisoftot emelte ki. V�lem�nye szerint a Fotex j� teljes�tm�nye, blue chipekhez hasonl� forgalma biztat� a j�v�re n�zve, �s egy �j k�zepes kapitaliz�ci�j� r�szv�ny van sz�let�ben. A Graphisoft eset�ben egy nagyobb elad� volt a piacon, akinek elad�si kedve al�bbhagyott az ut�bbi id�ben, �s ez is pozit�v jel a pap�rra n�zve.

A legnagyobb forgalmuk a Mol-r�szv�nyeknek volt, 10,75 milli�rd forint �rt�kben forogtak, �rfolyamuk 70 forinttal, 0,33 sz�zal�kkal 21 320 forintra emelkedett. Az OTP 92 forintot, 1,3 sz�zal�kot vesz�tett �rt�k�b�l, 7008 forinton z�rt, forgalma 7,5 milli�rd forintot tett ki. A Magyar Telekom 0,51 sz�zal�kkal, 5 forinttal er�s�d�tt, 990 forinton fejezte be a keresked�st, 780 milli� forint �rt�kben forgott. A Richter z�r�skor 43 950 forintot �rt, 250 forinttal, 0,57 sz�zal�kkal kevesebbet, mint p�nteken. A gy�gyszeripari r�szv�nnyel 5,4 milli�rd forint �rt�kben kereskedtek. Az Egis-r�szv�nyek �ra 775 forinttal, 3,16 sz�zal�kkal 25 300 forintra emelkedett.

A Fotex 12 forinttal, 2,03 sz�zal�kkal 604 forintra dr�gult 729 milli� forintos forgalomban. A Graphisoft r�szv�nyeinek �rfolyama 80 forinttal, 4,6 sz�zal�kkal 1821 forintra n�tt.

A kis- �s k�zepes kapitaliz�ci�j� r�szv�nyek indexe, a BUMIX 27,26 ponttal, 1,39 sz�zal�kkal 1990,72 pontra emelkedett.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK