Kis t�k�vel nagy r�szv�nyekbe fektethet�nk

2006.02.06. 17:26

Az eur�z�na legsikeresebb r�szv�nyeibe fektet�, hozamgarant�lt befektet�si alapot ind�t az Erste Bank Alapkezel� Rt. A 4 �ves futamidej� alap hozama legal�bb �vi 1,47 sz�zal�k, de a ak�r �vi 14,19 sz�zal�k is lehet.

Az Erste Garant�lt Alap 1. hozam�t a Dow Jones Eurostoxx 50 index teljes�tm�nye hat�rozza meg, amely az eur�z�na 50 legnagyobb k�zk�zh�nyad� �s legsikeresebb r�szv�nyeit foglalja mag�ban.

Az alap minim�lis hozama �gy a 4 �ves futamid� alatt �sszesen 6 sz�zal�k, de a n�gy �v eltelt�vel ak�r 70 sz�zal�kkal is gyarapodhat a befektetett �sszeg. �gy az �ves hozam �vi 1,47 sz�zal�k �s �vi 14,19 sz�zal�k k�z�tt alakulhat.

A hozam meghat�roz�s�hoz az index �rt�keit a n�gy �v alatt minden negyed�v v�g�n, azaz �sszesen 16 alkalommal ellen�rzik, �s az �gy kapott �rt�kek �tlagos n�veked�se adja a hozam alapj�t a kiindul�napi (2006. m�rcius 6-i) �rt�khez k�pest.

Fekete Attila, az Erste Bank Alapkezel� Rt. �gyvezet� igazgat�ja szerint az Erste Garant�lt Alap 1. jegyz�s�vel egy alacsony kock�zat� befektet�s v�s�rolhat� az eur�z�na legjobb r�szv�nyeibe.

Az Erste Garant�lt Alap 1. befektet�si jegyei 2006. janu�r 30. �s m�rcius 3. k�z�tt jegyezhet�ek. Az �thetes jegyz�si id�szaka alatt a befektet�si jegyek diszkont �ron v�s�rolhat�k, �vi 5,5 sz�zal�kos kamat mellett.

Az Erste Bank Alapkezel� Rt. az idei �vben t�bb garant�lt alap kibocs�t�s�t is tervezi.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK