Neh�z napok el�tt a bankk�rtya-hamis�t�k

2006.02.07. 11:50

A p�nzint�zetek feladt�k a leck�t a bankk�rtya-hamist�knak. A bankjegykiad� automat�k �talak�t�sa ugyanis megakad�lyozza a jelenleg alkalmazott adatlop�st, melynek seg�ts�g�vel a hamis bankk�rty�k k�sz�lnek.

A�p�nzint�zetek �talak�tott�k a bankjegykiad� automat�k k�rtyaleolvas�it az adatlop�s megakad�lyoz�s�ra �rdek�ben - �rja a N�pszabads�g kedden megjelent sz�ma egy nemr�g felder�tett b�ncselekm�ny kapcs�n

Az �talak�tott p�nzkiad� automat�k m�r nem folyamatosan mozgatva h�zz�k be a leolvasand� k�rty�t; hanem egy speci�lis eszk�zzel rezegtetve. Ennek hat�s�ra az adattolvajok r�gz�t�in m�r k�rtyam�sol�sra alkalmatlan elektrom�gneses zaj keletkezik. A bankok azt rem�lik, a m�dszer elterjed�se egy ideig ellehetetlen�ti az automat�kb�l t�rt�n� adatlop�st.

A napilap annak kapcs�n �r err�l, hogy a rend�rs�g h�romtag� bankk�rtya-hamis�t� band�t fogott el, amely t�bb mint k�tmilli� forintot vett fel hamis vagy m�solt k�rty�kkal k�l�nb�z� bankjegykiad� automat�kb�l. Horv�czy Emese, az Nemzeti Nyomoz� Iroda sz�viv�je a N�pszabads�gnak elmondta: a hamis�t�k egy Eur�p�ban sz�les k�rben elterjedt m�dszerrel szerezt�k meg a k�rosultak bankk�rtya-adatait.

A bankjegykiad� automat�k el�lapj�ra illesztett�k saj�t k�rtyaleolvas� berendez�s�ket, amellyel r�gz�tett�k az automat�t haszn�l�k adatait, k�zt�k a titkos k�djaikat is. Az adatlop�shoz haszn�lt "maszk" olyan v�kony, s olyan pontosan illeszkedik az automat�k el�lapj�hoz, hogy kev�s kiv�telt�l eltekintve az �gyfelek �szre sem veszik.

Egy m�sik k�rtyacsal� banda a bankk�rty�s fizet�sekre szolg�l�, POS-termin�lokba �p�tette be a maga k�rtyaleolvas�j�t. A nyomoz�s eddigi adatai szerint az esetek t�bbs�g�ben olyan �zletekben, ahol az elad�k gyakran �rizetlen�l hagyj�k a termin�lt.

B�r a rend�rs�g nem z�rja ki, hogy a csal�k egyes helyeken esetleg �sszej�tszottak a POS-termin�lokat �zemeltet� boltosokkal, a nyomoz�s adatai szerint az esetek t�bbs�g�ben a tudtukon k�v�l helyezt�k el, majd k�s�bb szerelt�k ki a maguk adatr�gz�t� berendez�s�t.

Bankbiztons�gi szakemberek szerint a bankjegykiad� automat�k minden k�ls� beavatkoz�st �rz�kelnek �s jeleznek a tulajdonos bank diszp�cser�nek. �m ahhoz, hogy az automata el�lapj�ra maszkot szereljenek, nem sz�ks�ges az automata csavarjait megbontani, sem a k�sz�l�kbe behatolni.

Az ATM-ek t�bbs�g�ben m�k�d� kamer�k felv�telein t�bbnyire csak az �ltal�ban elmaszk�rozott "szerel�" l�tszik. Mivel azonban a g�p ilyenkor nem ad v�szjelz�st, a felv�tel csak akkor jut el a rend�rs�ghez, ha kider�l, hogy az adott automat�t valakik adatlop�sra haszn�lt�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK