M�g egy h�tig ig�nyelhet� a di�khitel

2006.02.08. 12:26

Febru�r 15-ig adhatj�k le ig�nyl�s�ket azok a hallgat�k, akik most el�sz�r venn�k fel a di�khitelt, �s m�r a m�rcius 14-i, tavaszi els� foly�s�t�s alkalm�val szeretn�k megkapni k�lcs�n�ket - k�z�lte �ri Andr�s, a Di�khitel K�zpont kommunik�ci�s igazgat�ja.

Az �rintetteknek a pap�rok lead�sa mellett lehet�s�g szerint febru�r k�zep�ig be is kell iratkozniuk tanint�zet�kbe, hiszen a jogszab�ly szerint di�khitelt csak beiratkozott hallgat� kaphat.

Akik m�r kor�bban is kaptak di�khitelt, m�r van szerz�d�s�k, azoknak �j ig�nyl�st nem kell leadniuk, viszont a m�rciusi utal�s �rdek�ben nekik is c�lszer� mihamarabb beiratkozniuk.

A v�laszthat� havi hitel�sszeg 15, 21, 25 vagy 30 ezer forint, amit a hallgat� a tanulm�nyi f�l�vre egy �sszegben is felvehet - �gy m�r m�rciusban ak�r 150 ezer forinthoz juthat hozz�. A kamat m�rt�ke a tavaszi szemeszterre 10,22 sz�zal�k.

A tavaszi szemeszterre vonatkoz� v�gs� di�khitel-ig�nyl�si hat�rid� m�jus 15-e. Ha valaki ezt a hat�rid�t lek�si, akkor ig�nyl�se m�r csak az �szi szemesztert�l lehet �rv�nyes. A fenti hat�rid�n bel�l azonban b�rmelyik h�nap 15-ig leadott �j ig�nyl�sekre az els� utal�s a k�vetkez� h�nap 15-�n t�rt�nhet. Ekkor a jogosult visszamen�leg hozz�jut a szemeszter kezdete �ta eltelt h�napokra esed�kes k�lcs�n�hez is.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK