A BUX �rt�k�nek mozg�s�t k�vet�, t�zsd�n forgalmazott befektet�si alap ind�t�s�ra �rt ki p�ly�zatot a Budapesti �rt�kt�zsde. �gy az indexet egyszer� t�zsdei megb�z�s keret�ben ugyan�gy meg lehet v�s�rolni �s el lehet adni, mint a r�szv�nyeket.

A Budapesti �rt�kt�zsde R�szv�nyt�rsas�g p�ly�zatot �rt ki a befektet�si alapkezel�k sz�m�ra egy olyan befektet�si alap elind�t�s�nak jog��rt amely lehet�v� teszi a BUX index mozg�s�t k�vet� alap m�k�d�s�t, amelynek jegyeit a t�zsd�n is forgalmazz�k majd.

A p�ly�zat nyertese kiz�r�lagos jogot szerez �s egyben k�telezetts�get is v�llal az eml�tet alap beind�t�s�ra �s kezel�s�re. A k�telez� �rv�ny� aj�nlatok bead�s�nak hat�rideje: 2006. m�rcius 15. A kibocs�t�ssal kapcsolatos v�gs� d�nt�s meghozatal�nak tervezett id�pontja: 2006. �prilis.

A t�zsd�n forgalmazott indexk�vet� alap olyan k�lts�ghat�kony �s diverzifik�lt befektet�s, melynek jegyei gyorsan, rugalmasan, alacsony k�lts�gek mellett megv�s�rolhat�ak �s eladhat�ak. Ez azt jelenti, hogy a t�zsdeindexet ugyan�gy meg lehet v�s�rolni vagy el lehet adni egy egyszer� t�zsdei megb�z�s keret�ben, mint a r�szv�nyeket.

A passz�v befektet�si politik�j� alapok ir�nti ig�ny 1993-ban, az Amerikai Egyes�lt �llamokban h�vta �letre a t�zsd�n forgalmazott indexk�vet� alapokat, angol nev�k�n Exchange Traded Fund-okat (ETF). Azok jelent�s�ge Eur�p�ban is sz�mottev�: 2005-ben az eur�pai int�zm�nyi befektet�k k�zel harmada fektette portfoli�ja bizonyos h�nyad�t ilyen t�zsd�n forgalmazott indexk�vet� alapba.

A t�kepiaci t�rv�ny m�dosul�sa r�v�n, 2006. janu�r 1-t�l Magyarorsz�gon is lehet�v� v�lt ilyen �rt�kpap�rok kibocs�t�sa, �s ezzel egy �j term�kk�r v�lik el�rhet�v� a befektet�k sz�m�ra.