A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 151,46 pontos emelked�ssel, 23 475,64 ponton z�rt kedden.. Ez 0,65 sz�zal�kos er�s�d�s a h�tf�i z�r� �rt�khez k�pest. A r�szv�nypiac forgalma 19,37 milli�rd forint volt, a vezet� r�szv�nyek er�s�dtek az el�z� napi z�r�shoz viszony�tva.

Farkas R�bert, a Takar�kbank r�szv�nykeresked�si igazgat�ja szerint a keddi emelked�s a napok �ta tart� pozit�v hangulat folytat�sa, az er�s�d�s intenzit�sa azonban cs�kkent, �s hamarosan profitrealiz�l�s v�rhat�. Megjegyezte: az index az �v els� k�t h�napja alatt 2675 pontot emelkedett, ami 12 sz�zal�kos nyeres�get jelent a befektet�knek.

Az er�s�d�st a szak�rt� v�lem�nye szerint semmilyen v�llalati h�r nem magyar�zza. Hozz�tette: a r�szv�ny-befektet�sekre vil�gszerte kedvez� hangulat jellemz�. Az elemz� a h�t h�tral�v� r�sz�ben m�g lehets�gesnek tartja, hogy az index el�ri a t�rt�nelmi cs�csot, ut�na azonban es�st j�sol.

Benyes Attila, a Questor Rt. �zletk�t�je szerint kedden az OTP �s a Richter vitte a piacot. A bankpap�r sikeres szerepl�se tov�bbra is a t�rsas�g j� eredm�ny�nek �s kil�t�sainak k�sz�nhet�.Az OTP-r�szv�nyek forgalma 7,22 milli�rd forint volt, �rfolyamuk 84 forinttal, 1,04 sz�zal�kkal 8 185 forintra emelkedett. A Richter-r�szv�nyek �ra 615 forinttal, 1,43 sz�zal�kkal n�tt. A pap�rok 43 610 forintot �rtek, forgalmuk 1,04 milli�rd forint volt.

A Mol emelked�se az olaj vil�gpiaci �r�nak emelked�s�vel magyar�zhat�, a pap�r azonban a nap v�g�re "vissza is adta" az er�s�d�st. A t�rsas�g pap�rjainak��ra 20 forinttal, 0,09 sz�zal�kkal 22 070 forintra n�tt, az olajt�rsas�g r�szv�nyeivel 9,15 milli�rd forint �rt�kben kereskedtek.