Id�n 500 milli�rd forint k�r�li jelz�loghitel ki�raml�sa v�rhat� �s ennek nagyobb r�sz�t tov�bbra is devizahitelek teszik ki - olvashat� a Vil�ggazdas�g keddi sz�m�ban. Ugyanakkor a tavalyi n�veked�sben m�r meghat�roz� volt a t�ket�rleszt�s �llom�nycs�kkent� hat�sa, s ez az id�n tov�bb n�.

Az OTP Jelz�logbank el�rejelz�se szerint id�n 500-550 milli�rd forint �rt�k� jelz�loghitel ki�raml�as v�rhat� - mondta a lapnak Nagy Csaba, a p�nzint�zet vez�rigazgat�-helyettese. Harmati L�szl�, az FHB vez�rigazgat�-helyettes�nek �ll�spontja alapj�n 450-550 milli�rd forint k�z�tt lehet az �j hitelez�s �rt�ke. Ezen bel�l, v�rhat�an m�g mindig nagyobb ar�nyt k�pvisel majd a lak�sc�l� k�lcs�n. Nagy Gyula, a HVB Jelz�logbank vez�rigazgat�ja szerint csup�n a lak�sc�l� hitelki�raml�s 400 milli�rd forintot tesz ki ebben az �vben.

Er�sebb marad a jelz�logk�lcs�n�n bel�l a devizahitel is. Harmati L�szl� szerint ebben az �vben az �j jelz�loghitelek mintegy 75 sz�zal�ka lesz devizajelleg�, a lak�shiteleken bel�l Nagy Gyula a 400 milli�rdb�l, csup�n 50 milli�rdra, azaz 12,5 sz�zal�kra teszi a forintk�lcs�n�k ar�ny�t.

Tavaly 27,3 sz�zal�kkal, 2670,9 milli�rd forintra n�tt a bankrendszer lakoss�gi lak�s-, illetve szabad felhaszn�l�si c�l� jelz�loghitel-�llom�nya (azaz a lakoss�g jelz�loghitel-tartoz�sa) a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. Ezen bel�l, a szabad felhaszn�l�s� �llom�ny t�bb mint dupl�j�ra, 387,6 milli�rdra emelkedett. A lak�shitel-�llom�ny ugyancsak 19,5 sz�zal�kkal, 2283,3 milli�rd forintra n�tt.

Ez k�t r�szb�l tev�dik �ssze: a m�r foly�s�tott hitelek t�ket�rleszt�se cs�kkenti az �llom�nyt (teh�t a lakoss�g jelz�loghitel-tartoz�s�t), ez tavaly t�bb mint sz�zmilli�rd forint volt bankrendszeri szinten, s f�leg a lak�shiteleket �rintette, a szabad felhaszn�l�s� jelz�loghiteleket egyel�re kev�sb�. A m�sik �sszetev� az �j hitelkibocs�t�s, amely persze j�val nagyobb volt tavaly, mint a t�ket�rleszt�s (ebbe bele�rtend� a rendes havi r�szletfizet�s, az el�t�rleszt�s is).

Az OTP Bank lak�s- �s jelz�log-hitelein�l p�ld�ul 80 milli�rd volt a t�rleszt�s 2005 folyam�n, m�g 2004-ben ez 58 milli�rd forintot tett ki, �m az �j hitelez�s k�zel�tette a 300 milli�rdot - olvashat� ki a gyorsjelent�sb�l. A jelz�loghitel piac�n a legnagyobb szerepl� m�g mindig az OTP Bank, amely az �j kibocs�t�s ter�n 46,4 sz�zal�kos piaci r�szesed�st szerzett meg tavaly, igaz, 3,3 sz�zal�kponttal kevesebbet a 2004-es �vn�l.

A jelz�log-hitelez�sben legnagyobb szerepet j�tsz� h�rom jelz�logbank m�lt �vi n�veked�se jelent�sen elt�r, ez r�szben a k�l�nb�z� tulajdonosi h�tt�rrel �s strat�gi�val magyar�zhat�. Az OTP Jelz�logbank, amely kiz�r�lag tulajdonosa, az OTP Bank hiteleit refinansz�rozza, ezen bel�l tavaly m�r 57 milli�rd forint �rt�kben refinansz�rozott devizahitelt. Az id�n ez a sz�m l�nyegesen emelkedik - mondta Nagy Csaba. Az OTP-csoport lak�shiteleinek nagyobb r�sze az OTP Jelz�logbankn�l van. A t�ket�rleszt�sek (rendes, el�- �s v�gt�rleszt�s) tavaly 64 milli�rd forintot tettek ki a jelz�logbankn�l, m�g az �j hitelez�s ezt l�nyegesen fel�lm�lta, �gy a bank z�r� hitel�llom�nya 849 milli�rd forint volt, 10,3 sz�zal�kkal magasabb, mint egy �vvel kor�bban.

A F�ldhitel- �s Jelz�logbankn�l az �v v�gi hitel�llom�ny 430,4 milli�rd forint volt, m�g 2004-ben 373 milli�rd; az �gyfelek k�lcs�ntartoz�sa t�bb mint h�szmilli�rd forinttal cs�kkent az �v sor�n, s itt is jelent�s volt az el�t�rleszt�s. Az �j hitelek kihelyez�s�ben, a saj�t hitelez�s ar�nya 35 sz�zal�kr�l, tavaly �v v�g�re 53 sz�zal�kra n�tt. Ennek oka, hogy az FHB legnagyobb partnerei mindink�bb a devizahitelez�sre helyezik a hangs�lyt, s azt nem refinansz�roztatj�k az FHB-n�l. A k�t nagy jelz�logbankn�l a n�veked�si r�sz lassul�s�ban m�r a b�zishat�s �s az eml�tett t�ket�rleszt�s is k�zrej�tszik.

A HVB Jelz�logbank nem vethet� �ssze teljes k�r�en a k�t m�sik jelz�logbankkal, mert csak az �j lak�sra sz�l� lak�shitelekkel foglalkozik, m�g anyabankja, a HVB Bank v�gzi a haszn�ltlak�s-hitelez�st. A HVB Jelz�logbank lak�shitel-�llom�nya �gy 11,5 milli�rd forintr�l 13 milli�rdra n�tt, ezen bel�l 340 milli� forintra b�v�lt a deviz�ban megl�v� lak�shitel-�llom�ny. A t�ket�rleszt�s 2005-ben mintegy egymilli�rd forintra tehet�.