A rom�n bankok tavaly 24 sz�zal�kkal t�bb bankk�rty�t bocs�tottak ki, mint egy �vvel kor�bban. A legt�bb k�rty�t a f�v�rosban adt�k ki: a lejalap� k�rty�k 23,1 sz�zal�k�t �s a deivizaalap� k�rty�k 39,4 sz�zal�k�t Bukarestben k�rt�k.

Tavaly a bukaresti bankk�rtya-haszn�l�k sz�ma 450 ezer f�l� n�tt, a f�v�rosban �sszesen 1,61 milli� k�rty�t birtokoltak a lakosok. Bukarestet Kolozsv�r �s t�rs�ge k�veti a k�rtyahaszn�latban, ez az egyetlen megye ahol meghaladja a 300 ezret a bankk�rty�k sz�ma.

A legkisebb ar�ny� a bankk�rtya-haszn�lat a d�l-rom�niai Giurgiu �s Calarasi megy�kben, ahol mintegy 40-40 ezer bankk�rty�t haszn�lnak csak.

Ugyanakkor n�vekszik a k�rtyaelfogad� helyek sz�ma is Rom�ni�ban: 2005 v�g�re 35 sz�zal�kkal n�tt a sz�muk az egy �vvel kor�bbihoz k�pest

Rom�ni�ban tavaly �sszesen t�bb, mint 7,127 milli� k�rty�t haszn�ltak, ebb�l 7,017 milli� lej- �s 155 611 devizaalap�t. A devizak�rtya-haszn�l�k sz�m�nak sz�zal�kos n�veked�se k�tszeresen meghaladta a lejalap� k�rtyahaszn�l�k ar�ny�nak emelked�s�t.