A befektet�k 6,955 milli�rd forint �rt�kben jegyeztek a Budapest Aranytri� 2. sz�rmaztatott z�rtv�g� garant�lt alap befektet�si jegyeib�l a febru�r 17-�n z�rult n�gyhetes jegyz�si id�szakban.

A h�rom�ves futamidej� alap az �ru-, a r�szv�ny-, valamint az ingatlanpiac hozam�b�l k�n�l r�szesed�st �gy, hogy a befektet�k t�k�j�nek visszafizet�s�t az alap befektet�si politik�ja szavatolja.

Az alapkezel� a h�rom r�szpiac eszk�zeib�l h�romf�le - nyersanyag-s�lyos, r�szv�ny-s�lyos �s ingatlan-s�lyos - kosarat �ll�tott �ssze oly m�don, hogy a befektet�k, a futamid� v�g�n a legjobban teljes�t� kos�r hozam�b�l r�szesednek.

Az alap a jegyz�s sor�n �sszegy�jt�tt t�ke t�lnyom� r�sz�t a lej�ratkori t�kegarancia teljes�t�se �rdek�ben biztons�gos befektet�si eszk�z�kbe, bankbet�tbe �s/vagy �llampap�rokba fekteti.

Az alapkezel� szerint az Aranytri� 2. sikere is jelzi, hogy az ut�bbi id�ben jelent�sen megn�tt az �rdekl�d�s a biztons�gosabb, a t�k�t visszafizet�, s az aktu�lis piaci kamatokn�l t�bbet �g�r� befektet�si alapok ir�nt.

A Budapest Alapkezel�nek az Aranytri� 2.-vel egy�tt 18 alapja van, s t�bb mint 300 milli�rd forint �sszeg� vagyont kezel.