A Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) felf�ggesztette a Globus r�szv�nyek keresked�s�t a szerdai t�zsdenapra - k�z�lte a B�T honlapj�n.

Az indokl�s szerint a t�rsas�g olyan bejelent�st k�v�n tenni, amely jelent�sen befoly�solhatja r�szv�nyeinek �rfolyam�t, ez�rt a soronk�v�li t�j�koztat�s k�zz�t�tel�ig a keresked�s felf�ggeszt�s�t k�rt�k.

A t�rsas�g a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n kedden este r�vid k�zlem�nyben t�j�koztatott arr�l, hogy a HAEF (Hungarian-American Enterprise Fund) �s a Globus Rt. 2003. febru�r 11-�n szerz�d�st k�t�tt a HAEF r�sz�re eladott, illetve kibocs�tott �j Globus r�szv�nyek HAEF-t�l val� visszav�s�rl�s�ra.

A jogszab�lyok v�ltoz�sa miatt a Globus ezen k�telezetts�g�t nem teljes�theti, ez�rt a HAEF �s a Globus 2006. febru�r 21-�n meg�llapodnak abban, hogy az egym�ssal szemben fenn�ll� k�telezetts�geket, jogokat bizonyos felt�telek teljes�t�s�nek f�ggv�ny�ben megsz�ntetik.

A Globus bejelent�s�t k�vet�en a keresked�st 14 �r�t�l vissza�ll�tj�k.