K�t �jabb garant�lt alapot bocs�t ki az OTP Bank Rt. alapkezel�je. Az OTP Linea �s az OTP Quality Plusz �ves szinten minim�lisan 1,64 sz�zal�kos hozamot garant�l.

Az OTP Bank Rt. k�t �j, h�rom�ves futamidej�, z�rtv�g� garant�lt alap jegyz�s�t kezdi meg febru�r 27-�n - jelentette be Szalai S�ndor, az OTP Alapkezel� Rt. vez�rigazgat�ja cs�t�rt�ki sajt�t�j�koztat�j�n.

A z�rt v�g�, h�rom�ves konstrukci�kra 5 sz�zal�k minim�lis hozamot fizet a bank, ami �ves szinten 1,64 sz�zal�kos hozamnak felel meg. Az alap a befektetett t�ke �s a biztos�tott hozam szempontj�b�l kock�zatmentes befektet�snek min�s�l, kedvez� esetben azonban jelent�s t�bblethozamot eredm�nyezhet.

Az OTP Linea t�nyleges hozama f�gg att�l, hogy a "konzervat�v", a "kiegyens�lyozott", illetve a "dinamikus" portfoli� teljes�tm�nye jobb-e, mivel a befektet�k a legjobb eredm�nyt el�r� hozam�b�l r�szesednek. A portfoli�kat a kock�zatoss�g �s az el�rhet� hozam alapj�n �ll�tott�k �ssze, k�tv�nyjelleg�, valamint r�szv�ny- �s �rupiaci befektet�sekb�l: az OTP Optima, �s az OTP Quality Alapokb�l, a Nikkei 225, a DJ EuroStoxx 50, valamaint a Goldman Sachs Commodity Index-b�l.

Az OTP Qualitiy Plus hozama a hasonl� nev�, ny�lt v�g� r�szv�nyalap �ralakul�s�nak f�ggv�nye. Ez az els� olyan garant�lt alap, amelynek hozama nem r�szv�nyindexekt�l vagy �rakt�l, hanem egy m�sik alapt�l f�gg. A vez�rigazgat� j� eredm�nynek tartan�, ha az OTP Linea �s az OTP Quality Plusz alapba 2-3 milli�rd forint gy�lne �ssze egyenk�nt.

Szalai S�ndor elmondta, hogy az alapkezel� eddig h�rom garant�lt alapot bocs�tott ki. Tavaly, a piacon 35 garant�lt alap indult, ebb�l az OTP kett�t ind�tott �s a jegyz�s alatt �sszegy�jt�tt 9 milli�rd forinttal t�bb mint 10 sz�zal�kos piaci r�szesed�sre tett szert.