Cseh sajt�h�rek szerint a Wood&Company �s a Fio ut�n �jabb cseh br�kerc�g, a Patria is megjelenik a magyar r�szv�nyek piac�n - olvashat� a Napi Online c�m� internetes port�lon.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�hez m�g nem �rkezett k�relem a c�gt�l, b�r erre val�sz�n�leg nincs is sz�ks�g, mivel a t�rsas�g a Magyarorsz�gon is akt�v, belga KBC-csoport kez�ben van.

A Patria Finance a.s. r�videsen magyar r�szv�nyek forgalmaz�s�val b�v�ti tev�kenys�g�t - jelentette a cseh h�r�gyn�ks�gre, a CTK-ra hivatkozva a Prague Daily Monitor. A k�r�lbel�l 4 ezer �gyfelet kiszolg�l�, havonta 4 milli�rd cseh koron�s (mintegy 35 milli�rd forint) forgalmat bonyol�t� cseh t�rsas�g Patria Direct nev� szolg�ltat�s�val l�pne be a magyar piacra.

A Patria elemz�i ez �vre nagyobb n�veked�si potenci�lt l�tnak a magyar r�szv�nypiacban, mint a csehorsz�giban vagy a lengyelben; a vezet� elemz� szerint id�n 25 sz�zal�kkal er�s�dik a BUX-index, szemben a pr�gai t�zsde PX 50 mutat�j�t�l v�rt 15-20 sz�zal�kkal.

A Napi Online megkeres�s�re a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�n�l azt a t�j�koztat�st adt�k, hogy nem tudnak arr�l, hogy a Patria sz�nre l�pne haz�nkban, enged�lyk�relem nem �rkezett a c�gt�l. V�lhet�en erre viszont nincs is sz�ks�g, tekintettel arra, hogy a Patria tulajdonosa a belga KBC Securities, amely m�r regisztr�ltatta magyarorsz�gi fi�ktelep�t. R�ad�sul a KBC Securities tulajdonosa, a KBC Bank a K&H Bank Rt. r�v�n is jelen van haz�nkban.

Eml�kezetes, a K&H Bank janu�r k�zep�n jelezte, hogy az anyabankj�hoz tartoz� KBC Securities fi�kot nyit Magyarorsz�gon. A kirendelts�g veszi majd �t azokat a tev�kenys�geket, amelyeket jelenleg a bank "br�kerle�nya" a K&H Equities v�gez.

A fi�ktelep br�keri tev�kenys�get, v�llalatfelv�s�rl�si �s f�zi�s tan�csad�st v�gez majd, a K&H Equities ezekkel a j�v�ben nem foglalkozik, jogilag tov�bbra is m�k�dni fog, �s eleget tesz, t�bbek k�z�tt a 2003-as szab�lytalans�gokb�l sz�rmaz� k�telezetts�geinek