Valamelyest n�vekedett a fejlettebb, felt�rekv� t�rs�g valuta- �s kamatpiaci term�keinek t�ls�lyozotts�gi indexe az elm�lt egy h�napban, a glob�lis befektet�si alapok portfoli�iban. A magyar forint- �s kamatbefektet�si konstrukci�k �ltal�nos aluls�lyozotts�ga azonban nem cs�kkent.

A JP Morgan nemzetk�zi p�nz�gyi szolg�ltat� �sszesen 301 milli�rd doll�rnyi befektet�i t�k�t kezel� alap adatait haszn�lta fel febru�ri �sszes�t�s�ben. Ez alapj�n, a portfoli�kban tartott forintpiaci befektet�sek �sszes�tett aluls�lyozotts�gi indexe most m�nusz 2,3 a janu�ri m�nusz 2,2 �s a decemberi m�nusz 2,1 ut�n.

A sk�la plusz 10 �s m�nusz 10 k�z�tt van. A magyarorsz�gi befektet�sek aluls�lyozotts�gi poz�ci�indexe a novemberi m�nusz 1,8-r�l, a decemberi m�nusz 2,1-r�l �s a janu�ri m�nusz 2,2-r�l s�llyedt a febru�rban kimutatott m�nusz 2,3-es szintre, amely a JP Morgan szerint "rekordk�zeli".��

A JP Morgan a febru�ri felm�r�sben megjegyezte, hogy a befektet�i k�z�ss�gben "tov�bbra is agg�ly forr�sa" a magyarorsz�gi ikerdeficit. A c�g londoni elemz�i hozz�tett�k: a "meglep�en magas" janu�ri magyar infl�ci�s adatok ut�n, a h�z az eddigi 1,5 sz�zal�kr�l 2,0 sz�zal�kra emelte vissza a 2006-ra sz�l�, �ves �tlagos infl�ci�s el�rejelz�s�t. Az elemz�s szerint a k�zeli jegybanki kamatcs�kkent�s val�sz�n�s�ge eleny�sz�, az ad�ss�gpiaci hozamg�rbe ugyanakkor meredekebb� v�lhat, tekintve a lej�rati sk�la hosszabbik v�g�n tapasztalhat�, megn�velt ad�ss�gk�n�latot.