Az OTP Bank k�telez� �rv�ny� aj�nlatot ny�jtott be a szerbiai Zepter banka a.d. Beograd (Zepter banka) legal�bb 80 sz�zal�kos, de maximum 100 sz�zal�kos r�szv�nycsomagj�nak megv�s�rl�s�ra - k�z�lte az OTP a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n p�nteken.

A 100 sz�zal�kban mag�ntulajdon� belgr�di sz�khely� hitelint�zet 17 bankfi�kot m�k�dtet, 2005. v�gi, el�zetes, nem audit�lt 76,7 milli� eur�s m�rlegf��sszege alapj�n k�zel 1 sz�zal�kos piaci r�szesed�se van.

Az OTP Bank k�lf�ldi felv�s�rl�si strat�gi�j�ban Szerbia �s Montenegr� kiemelt helyet foglal el, ez�rt a bank tov�bbi akviz�ci�s lehet�s�geket is vizsg�l az orsz�gban. Az orsz�g gazdas�ga �s bankrendszere jelent�s n�veked�si potenci�llal rendelkezik, amit az is mutat, hogy a bankrendszer 2004. �vi 36,9 sz�zal�kos �sszes�tett m�rlegf��sszeg/GDP mutat�ja K�z�p-Kelet-Eur�p�ban az egyik legalacsonyabb - olvashat� az OTP k�zlem�ny�ben.

Az OTP Bank egy kisbank tulajdonosak�nt m�r jelen vanSzerbia �s Montenegr�ban : a Niska banka ad�sv�teli szerz�d�s�t 2005. december 23-�n �rt�k al�. A 80 ezer �gyfelet kiszolg�l�, 24 bankfi�kkal rendelkez� Niska banka 2005. �v v�g�n 38,9 milli� eur�s nem audit�lt m�rlegf��sszege alapj�n 0,7 sz�zal�kos piaci r�szesed�ssel rendelkezett. Az OTP Bank a szerbiai kisbank 89,39 sz�zal�kos r�szv�nycsomagj��rt 14,21 milli� eur�t fizet; a v�tel�r kiegyenl�t�s�re a tranzakci� z�r�sakor, 2006. m�rcius 7-�n ker�l sor.

Az OTP Bank Szerbi�ban t�bb hitelint�zet ir�nt is �rdekl�dik: 2005. november 8-�n sz�nd�knyilatkozatot ny�jtott be a Vojvodjanska banka 99 sz�zal�kos �s 2005. december 5-�n a Panonska banka 87,39 sz�zal�kos r�szv�nycsomagj�nak megv�tel�re. Ezzel egyidej�leg egy tov�bbi mag�ntulajdon� bank megv�s�rl�s�nak lehet�s�g�t is vizsg�lja.