H�t magyar bank devizaad�si, illetve devizabet�ti oszt�lyzatainak kil�t�s�t, lemin�s�t�st val�sz�n�s�t� negat�vra rontotta p�nteken a Moody's Investors Service, amely a h�ten a magyar szuver�n ad�skock�zati besorol�s kil�t�s�t is negat�vra vette vissza az addigi stabilr�l.

A nemzetk�zi hitelmin�s�t� p�nteki londoni bejelent�se szerint a banki kil�t�sront�s a Budapest Bank, a Kereskedelmi �s Hitelbank, az MKB, az OTP Bank, az OTP Jelz�logbank, a Magyar Fejleszt�si Bank, valamint a F�ldhitel- �s Jelz�logbank Rt. devizaad�si, illetve devizabet�ti oszt�lyzataira vonatkozik.

A Moody's k�zlem�nye szerint ezeknek a bankoknak a besorol�sa - a nemzetk�zi hitelmin�s�t�i gyakorlatnak megfelel�en - romlana, ha a magyar szuver�n ad�skock�zati besorol�s is romlik.

A c�g szerd�n jelentette be a k�z�p- �s hossz� t�v� magyar szuver�n ad�soszt�lyzat kil�t�s�nak leront�s�t stabilr�l, negat�vra. A Moody's akkori k�zlem�nye szerint a negat�v kil�t�s a c�g �ltal n�h�ny �ve azonos szinten egyes�tett, els�rend� "A1"-es k�z�p- �s hossz� t�v� szuver�n forint- �s devizak�tv�ny-oszt�lyzatra, valamint a magyar deviza-bankbet�ti orsz�gplafonra �rv�nyes, indoka pedig az, hogy a k�lts�gvet�si hi�nyc�lokat rendre �s jelent�sen felfel� kell m�dos�tani, �s egyel�re a k�t nagy p�rt egyike sem mutat elk�telezetts�get a k�zfinansz�roz�si rendszer rendbet�tel�re.

A magyar bankok kil�t�sront�s�r�l sz�l� �jabb, p�nteki londoni k�zlem�ny�ben a Moody's k�zvetett utal�st tett arra, hogy ha a magyar szuver�n ad�skock�zati oszt�lyzatot rontan�, a visszamin�s�t�s m�rt�ke egy fokozat lenne. A hitelmin�s�t� ugyanis azt �rta: ha a jelenleg "A1"-es magyar deviza-bankbet�ti orsz�gplafon "A2"-re megy vissza, az "A1" szinten nyilv�ntartott magyar bankok devizabet�ti besorol�sa is "A2"-re v�ltozna.

A Moody's k�l�n megjegyezte ugyanakkor, hogy a magyar szuver�n ad�si kil�t�sront�s nyom�n a F�ldhitel- �s Jelz�logbank Rt. hossz� t�v� deviza-besorol�sa is negat�vra v�ltozott, j�llehet ennek a banknak most is "A2" a hossz� futam� oszt�lyzata.

A hitelmin�s�t� szerint ezzel szemben az OTP Bank k�l�n nyilv�ntartott, "A1"-es el�resorolt �s "A2"-es nem els�bbs�gi devizaad�si oszt�lyzatait az esetleges szuver�n lemin�s�t�s nem �rinten�, mivel ezeket az ad�s�gokat k�lf�ldi szab�lyoz�k alapj�n bocs�tott�k ki.

A Moody's 2002 december�ben min�s�tette fel jelenlegi hossz� lej�rat� bet�ti �s ad�si besorol�saikra az �ltala oszt�lyzatokkal nyilv�ntartott magyar bankokat, a szuver�n magyar ad�si oszt�lyzat akkori emel�s�vel �sszhangban. A c�g abban az �vben, a helyi valut�ban jegyzett szuver�n ad�ss�gok szintj�n egyes�tette a nyolc, akkor m�g csak EU-tagjel�lt kelet-eur�pai orsz�g bel- �s devizaad�ss�gainak besorol�sait az eur�-konvergenci�ra hivatkozva.

Magyarorsz�g �sszevont ad�si min�s�t�se ezzel az addigi "A3"-r�l k�t fokozattal a jelenleg is �rv�nyes, szerda �ta azonban negat�v kil�t�s� "A1"-re javult; ez m�s hitelmin�s�t�k besorol�si gyakorlat�ban "A m�nusz"-r�l "A plusz"-ra t�rt�n� felmin�s�t�ssel egyen�rt�k�.

A Standard & Poor's - janu�r 26-a �ta szint�n negat�v kil�t�s� - "A m�nusz", a Fitch Ratings a december elej�n bejelentett lemin�s�t�s �ta k�zepes "BBB plusz" szinten sorolja a mindkettej�k �ltal m�g k�l�n nyilv�ntartott magyar devizaad�ss�got.