A Wood & Company �s a Fio ut�n �jabb cseh br�kerc�g, a Patria is megjelenik a magyar r�szv�nyek piac�n cseh sajt�h�rek szerint. A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�hez m�g nem �rkezett k�relem a c�gt�l, b�r erre val�sz�n�leg nincs is sz�ks�g, mivel a t�rsas�g a Magyarorsz�gon is akt�v belga KBC-csoport kez�ben van.

A Patria Finance a.s. r�videsen magyar r�szv�nyek forgalmaz�s�val b�v�ti tev�kenys�g�t - jelentette a cseh h�r�gyn�ks�gre, a CTK-ra hivatkozva a Prague Daily Monitor. A mintegy 4 ezer �gyfelet kiszolg�l�, havonta 4 milli�rd cseh korona (mintegy 35 milli�rd forint) forgalmat lebonyol�t� cseh t�rsas�g Patria Direct nev� szolg�ltat�s�val l�pne be a magyar piacra - �rja a Napi Gazdas�g.

A Patria elemz�i ez �vre nagyobb n�veked�si potenci�lt l�tnak a magyar r�szv�nypiacban, mint a csehorsz�giban vagy a lengyelben; a vezet� elemz� szerint id�n 25 sz�zal�kkal er�s�dik a BUX, szemben a pr�gai t�zsde PX-50 mutat�j�t�l v�rt, 15-20 sz�zal�kkal.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�n�l nem tudnak arr�l, hogy a Patria sz�nre l�pne haz�nkban, enged�lyk�relem nem �rkezett a c�gt�l. V�lhet�en erre nincs is sz�ks�g, tekintettel arra, hogy a Patria tulajdonosa a belga KBC Securities, amely m�r regisztr�ltatta magyarorsz�gi fi�ktelep�t.

A�K&H Bank janu�r k�zep�n jelezte, hogy az anyabankj�hoz tartoz� KBC Securities fi�kot nyit Magyarorsz�gon. A kirendelts�g veszi majd �t azokat a tev�kenys�geket, amelyeket a bank jelenlegi "br�kerle�nya" a K&H Equities v�gez.